/ / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเราตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1837 จอห์น เดียร์ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ การเปลี่ยนแปลงมักมาพร้อมกับโอกาสเสมอ และเดียร์ก็พร้อมและเต็มใจเสมอที่จะรับการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม จอห์น เดียร์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกความต้องการทางการเกษตร - เกษตรกรและเจ้าของฟาร์ม ช่างก่อสร้าง และผู้ประกอบธุรกิจด้านการตัดไม้ และเดียร์ไม่เคยละทิ้งหรือลืมค่านิยมองค์กรซึ่งเป็นพื้นฐานในการยึดถือ ค่านิยมดังกล่าวกำหนดวิธีการทำงานของเรา คุณภาพที่เรานำเสนอ และการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมเพื่อคุณจะได้รับในฐานะลูกค้า นักลงทุน และพนักงานของบริษัท

ค่านิยมขององค์กรของเรา

เราทำงานทุกวันโดยยึดถือใน  ค่านิยมองค์กร จากผู้ก่อตั้งของเรา ในด้านคุณธรรม คุณภาพ ความมุ่งมั่น และนวัตกรรมเป็นมากกว่าอุดมการณ์ที่เรามุ่งมั่นให้เกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นเป็นค่านิยมที่เรายึดถือทุ่มเท - ค่านิยมที่พบได้ในทุกผลิตภัณฑ์ บริการ และโอกาสที่เรามีให้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมองค์กรของเรา

ผู้บริหารของเรา

คุณภาพของบริษัทแสดงออกผ่านคุณภาพของผู้นำ จอห์น เดียร์ ได้รับประโยชน์จากการมีผู้นำที่เข้มแข็งกล้าตัดสินใจและทำหน้าที่ผู้บริหารที่มีความทุ่มเทให้กับหลักปฏิบัติในด้านคุณธรรม คุณภาพ ความมุ่งมั่น และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นเวลาเกือบ 175 ปีมาแล้ว

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของเรา

สำหรับผู้ที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวบนผืนดิน สำหรับผู้ที่เปลี่ยนแปลงและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดิน สำหรับผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆ บนผืนดิน จอห์น เดียร์ มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของคุณ ความมุ่งมั่นนี้ขยายไปในระดับโลก โดยพุ่งความสนใจไปที่หกพื้นที่หลัก - สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ยุโรป บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน การเจริญเติบโตในอนาคตของโลกจะเกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านี้ที่อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ และเนื่องด้วยอดีตของเรา ความชอบที่แรงกล้าของเรา และจุดมุ่งหมายของเราในการช่วยเหลือให้คุณได้รับผลกำไรและมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น จอห์น เดียร์ อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นที่จะเป็นตัวเลือกในการเป็นผู้จัดจำหน่าย
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของจอห์น เดียร์

ทำธุรกิจกับเรา

จอห์น เดียร์ คัดสรรอย่างพิถีพิถันในการเลือกซัพพลายเออร์และผู้จัดจำหน่าย ทั้งสองฝ่ายต้องสนับสนุนค่านิยมองค์กรของจอห์น เดียร์ อย่างเต็มที่: คุณธรรม คุณภาพ  ความมุ่งมั่น และการสร้างนวัตกรรม ถ้าสิ่งดังกล่าวเป็นวิธีที่คุณใช้นิยามธุรกิจของคุณ - หลักจริยธรรมการทำงานของคุณ - คุณจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่มีกับจอห์น เดียร์ ในฐานะผู้จัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากจอห์น เดียร์
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกิจกับจอห์น เดียร์

ความเป็นมาของเรา

ณ วันนี้ Deere & Company เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในโลก แต่ใน 1837 จอห์น เดียร์ ช่างตีเหล็กและผู้ประดิษฐ์คิดค้นมีมากกว่าแค่ธุรกิจร้านตีเหล็กเล็กน้อย มีเลื่อยเหล็กที่ถูกทิ้งไว้ และความคิดที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของการทำเกษตรกรรมตลอดไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของจอห์น เดียร์

บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือ คุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ ที่มาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากเกิดการไม่มีผลบังคับใช้ใดเกิดขึ้น จะไม่กระทบกับส่วนอื่นๆ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์