/ / / ความเป็นมา

ความเป็นมา

กรุณาเลือกรูปภาพสำหรับแกลอรี่รูปฮีโร่ 1 แฟลชหรือยูทูป
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1837 จอห์น เดียร์ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ

เหตุการณ์ตามลำดับเวลา

ในปี 1837 จอห์น เดียร์ ช่างตีเหล็กและนักประดิษฐ์ มีเพียงร้านตีเหล็กเล็กๆ พร้อมกับเหล็กขัดเงาชิ้นหนึ่งที่มีคนโยนทิ้งไว้ และความคิดต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการทำเกษตรกรรมไปตลอดกาล

ช่วงเวลาที่ทำให้เกิดเป็นบริษัทจอห์น เดียร์ที่เห็นกันในปัจจุบัน

ผู้บริหารในอดีต

คุณภาพของบริษัทแสดงออกผ่านคุณภาพของผู้นำ  จอห์น เดียร์ได้รับประโยชน์จากการมีผู้นำที่เข้มแข็งกล้าตัดสินใจ ทำหน้าที่ผู้บริหารที่มีความทุ่มเทให้กับหลักปฏิบัติในด้านคุณธรรม คุณภาพ ความมุ่งมั่น และการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาเป็นเวลานานกว่า 175 ปี

ดูอัตชีวประวัติของผู้ที่ควบคุมทิศทางของบริษัทของเราผ่านช่วงเวลาที่ดีและเลวร้าย

เครื่องหมายการค้า

หนึ่งในโลโก้ของบริษัทที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของโลก เครื่องหมายการค้ารูปกวางกระโดดเป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์คุณภาพของจอห์น เดียร์ มาเป็นเวลากว่า 135 ปี

วิวัฒนาการ  ของเครื่องหมายการค้า จอห์น เดียร์

จอห์น เดียร์ ในวันนี้

ณ วันนี้ Deere & Company เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในโลก ความสำเร็จของเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เราทำงานกันทุกวันเพื่อคงไว้ซึ่งค่านิยมองค์กรของผู้ก่อตั้งของเรา เนื่องจากคุณธรรม คุณภาพ ความมุ่งมั่น และนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องในอุดมคติที่เราทำงานให้ได้มา เราใช้ชีวิตและหายใจเข้าออกเป็นค่านิยมดังกล่าว ค่านิยมเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่แท้จริงที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานของเราและมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น และบริการและโอกาสทุกครั้งที่เราเสนอให้คุณ
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมหลักขององค์กรของเรา

บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือ คุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ ที่มาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากเกิดการไม่มีผลบังคับใช้ใดเกิดขึ้น จะไม่กระทบกับส่วนอื่นๆ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์