/ บริษัทของเรา

บริษัทของเรา

การดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานที่สืบทอดกันมาไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะสิ่งที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ 175 ปีนั้นหมายรวมถึงคุณภาพสินค้า นวัตกรรมทางออกของปัญหา และค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์  มรดกแห่งความสำเร็จของจอห์น เดียร์ ยังได้รับการสืบทอดต่อมาในพนักงานทุกคน ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น และในทุกวิถีทางที่เราสัมผัสและส่งเสริมชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น นี่คือพันธสัญญาที่ทำให้เราแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ ในตลาด และผลักดันเราไปสู่การดำเนินงานในระดับที่สูงกว่าเดิม

ภาระหน้าที่ที่จะตอบสนองทุกความต้องการทางการเกษตร

ตลอดเวลา 175 ปีที่ผ่านมา จอห์น เดียร์ได้พบเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายครั้งในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการบริการ การเปลี่ยนแปลงมักมาพร้อมกับโอกาสเสมอ และเดียร์ก็พร้อมและเต็มใจเสมอที่จะรับการเปลี่ยนแปลง แต่ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ จอห์น เดียร์ยังคงอุทิศตัวเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเกษตร ทั้งชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ เจ้าของที่ดิน และผู้รับเหมาก่อสร้าง และเดียร์ไม่เคยละทิ้งหรือลืม ค่านิยมองค์กร ดั้งเดิมของผู้ก่อตั้ง อันได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณภาพ พันธสัญญา และนวัตกรรม ค่านิยมดังกล่าวกำหนดวิธีการทำงานของเรา คุณภาพที่เรานำเสนอ และการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมเพื่อคุณจะได้รับในฐานะลูกค้า นักลงทุน และพนักงานของบริษัท 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ จอห์น เดียร์

โอกาสร่วมงานกับเรา - ไปยังทุกที่ที่คุณต้องการ

ถ้าคุณเป็นผู้ยึดมั่นในจริยธรรมการทำงาน ใฝ่หาความเป็นเลิศ และมีความคิดสร้างสรรค์ มาร่วมแสดงศักยภาพที่แท้จริงของคุณกับผู้ว่าจ้างที่สามารถมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสู่ความสำเร็จ ที่จอห์น เดียร์ คุณสามารถสร้างสรรค์และสนุกไปกับหน้าที่การงานที่เติมเต็มความต้องการ มีอิสระในการสำรวจโครงการใหม่ๆ สนับสนุนให้คิดนอกกรอบ และมีทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเป็นเครื่องสนับสนุน ซึ่งจำเป็นมากสำหรับนวัตกรรมและการบรรลุผลสำเร็จ ด้วยการอบรมที่เยี่ยมยอดและโอกาสในการพัฒนาของเรา คุณสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็วและไปได้ไกลเท่าที่ความปรารถนาอันแรงกล้า ทักษะและความสามารถของคุณจะมี


วัฒนธรรมของเราเป็นสากลและไม่มีคำว่าหยุดนิ่ง เราสำรวจข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างจริงจังเพื่อช่วยปรับปรุงนโยบายและวิธีการทำงาน ในขณะเดียวกันก็รักษาตำแหน่งผู้นำของเราอย่างเหนียวแน่น ที่จอห์น เดียร์ ความหลากหลายมีความหมายกว้างกว่าวัฒนธรรม โดยรวมถึงความหลากหลายทางความคิด ระเบียบวินัย ทัศนคติ และวิธีการ


นี่คือเหตุผลและข้อดีที่คุณจะได้รับจากการทำงานที่จอห์น เดียร์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานที่ จอห์น เดียร์ 

ความเป็นมาด้านคุณภาพและนวัตกรรม

ในปี 1837 จอห์น เดียร์ ช่างตีเหล็กและนักประดิษฐ์ มีเพียงร้านตีเหล็กเล็กๆ พร้อมกับเหล็กขัดเงาชิ้นหนึ่งที่มีผู้โยนทิ้งไว้ และแนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการทำเกษตรกรรมไปตลอดกาล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ทำให้ จอห์น เดียร์ก่อตั้งบริษัทในปัจจุบัน

ความเป็นมาของเรา

ณ วันนี้ Deere & Company เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในโลก แต่ใน 1837 จอห์น เดียร์ ช่างตีเหล็กและผู้ประดิษฐ์คิดค้นมีมากกว่าแค่ธุรกิจร้านตีเหล็กเล็กน้อย มีเลื่อยเหล็กที่ถูกทิ้งไว้ และความคิดที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของการทำเกษตรกรรมตลอดไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของจอห์น เดียร์

บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือ คุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ ที่มาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากเกิดการไม่มีผลบังคับใช้ใดเกิดขึ้น จะไม่กระทบกับส่วนอื่นๆ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์