/ / ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษ

ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษ

จอห์น เดียร์ ยึดมั่นในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เราได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์มาตั้งแต่ปี 1967 ก่อนที่จะมีการกำหนดมาตรฐานของหน่วยงานรัฐขึ้นมา เราได้นำเอาวิธีการแบบบูรณาการเพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น พร้อมปรับปรุงการประหยัดเชื้อเพลิงและสมรรถนะของเครื่องยนต์ด้วย
เทคโนโลยีระดับเทียร์ 4

เทคโนโลยีระดับเทียร์ 4

เครื่องยนต์ของ จอห์น เดียร์ เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง

  ค้นหาเทคโนโลยี เทียร์ 4
  ข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษ

  ข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษ

  หน่วยงานของรัฐทั่วโลกกำลังประกาศใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์

   เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษ
   ข้อมูลการปรับสภาพเครื่องยนต์ดีเซล

   ข้อมูลการปรับสภาพเครื่องยนต์ดีเซล

   เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและข้อบังคับเกี่ยวกับการปรับสภาพเครื่องยนต์ในระดับประเทศ ภูมิภาค รัฐ และระดับท้องถิ่น

    เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการปรับสภาพเครื่องยนต์จากผู้จัดจำหน่าย
    ใบรับรองการปล่อยมลพิษ

    ใบรับรองการปล่อยมลพิษ

    เรามีข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ จอห์น เดียร์ ทุกรุ่น

     ค้นหาใบรับรองการปลดปล่อยมลพิษ

     บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือ คุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ ที่มาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากเกิดการไม่มีผลบังคับใช้ใดเกิดขึ้น จะไม่กระทบกับส่วนอื่นๆ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์