/ / การสนับสนุนผลิตภัณฑ์

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์

จอห์น เดียร์ อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ของเราเอง เรานำเสนอทรัพยากรมากมายเพื่อถนอมอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานได้ที่ระดับประสิทธิภาพสูงสุดในปีต่อๆ ไป

คู่มือการสั่งซื้อและแคตตาล็อกอะไหล่

จอห์น เดียร์ นำเสนอบทความตีพิมพ์ด้านเทคนิคและการให้บริการหลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณในรูปแบบต่างๆ

ดูคู่มือที่มี

ก่อร่างสร้างโลกของคุณ!

ข้อมูลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการตระหนักถึงคุณค่าและการจัดการกับพลังของทรัพยากรของคุณ

สำรวจการให้การบริการส่วนบุคคลแก่ลูกค้า

การบำรุงรักษาตามสภาพ

กลยุทธ์ในการบำรุงรักษาที่ตั้งเป้าหมายไปยังการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร การเพิ่มผลิตภาพ และการลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการประจำวันของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CBM (ซีบีเอ็ม)

บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือ คุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ ที่มาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากเกิดการไม่มีผลบังคับใช้ใดเกิดขึ้น จะไม่กระทบกับส่วนอื่นๆ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์