/ / การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์

การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัย จอห์น เดียร์

มหาวิทยาลัยจอห์น เดียร์ (JDU - เจดียู) เป็นศูนย์การเรียนรู้ผ่านเว็บที่ซึ่งผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าของจอห์น เดียร์ จะสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ รวมทั้งลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่มีผู้สอน

การฝึกอบรมให้กับลูกค้าผ่านเว็บ

ศูนย์ฝึกอบรมจอห์น เดียร์ จัดให้มีการนำเสนอหัวข้อสนทนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผ่านเว็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูเอกสารที่จัดเก็บไว้

งานก่อสร้าง การฝึกอบรมทางเทคนิค

มหาวิทยาลัยจอห์น เดียร์ ให้ความรู้แก่ทีมของคุณเพื่อให้ประสบความสำเร็จ หลังจากที่เข้าเรียนหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์แล้ว ช่างเทคนิคและพนักงานสนับสนุนของคุณจะแสดงผลงานที่เหนือกว่าเช่นเดียวกับอุปกรณ์ของจอห์น เดียร์ ที่คุณดูแลรักษาอยู่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมทางเทคนิคออนไลน์

บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือ คุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ ที่มาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากเกิดการไม่มีผลบังคับใช้ใดเกิดขึ้น จะไม่กระทบกับส่วนอื่นๆ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์