/ / การรับประกันชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีการนำมาผลิตใหม่

การรับประกันชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีการนำมาผลิตใหม่

การรับประกันชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีการนำมาผลิตใหม่

ผลิตภัณฑ์ของ John Deere Reman ทั้งหมดให้คุณลักษณะการรับประกันของแท้ของ จอห์น เดียร์ ที่เป็นไปตามหรือเกินกว่าขอบเขตการรับประกันที่เทียบเท่ากับอะไหล่ใหม่

ขอบเขตการรับประกันนี้ประกอบไปด้วยทั้งอะไหล่และค่าแรงเมื่อผู้จัดจำหน่ายของคุณทำการติดตั้งชิ้นส่วนใดๆ บนเครื่องจักรของคุณ มิฉะนั้นแล้วขอบเขตการรับประกันก็ครอบคลุมสำหรับอะไหล่เท่านั้น

ผู้จัดจำหน่ายของคุณสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของการรับประกันระดับชั้นนำในอุตสาหกรรม

บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือ คุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ ที่มาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากเกิดการไม่มีผลบังคับใช้ใดเกิดขึ้น จะไม่กระทบกับส่วนอื่นๆ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์