CH530รถตัดอ้อยรุ่น CH530

• รถตัดอ้อยระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบมีข้อต่อพ่วงและบังคับเลี้ยวได้เป็นเลิศ
• ส่วนคอกว้างขึ้น พร้อมชุดใบมีดตัดโคนขนาดใหญ่
• ระบบทำความสะอาดทรงประสิทธิภาพ
• ระบบควบคุมการเดินรถและความเสถียรที่ปรับปรุงใหม่
พิมพ์