อุปกรณ์เจาะรูเติมอากาศ

ชุดเจาะรูเติมอากาศ

มีพื้นที่หลายไร่รอการขุดเจาะอยู่หรือ Aercore คือคำตอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดเจาะรูเติมอากาศ Aercore ของเรา ตั้งแต่รุ่นพ่วงแทรกเตอร์ ไปจนถึงรุ่นเดินตาม มอบผลลัพธ์คุณภาพเยี่ยมให้กับแฟร์เวย์และกรีนทั้งหมดของคุณ

ชุดเจาะรูเติมอากาศ 800

Aercore™ 800

ความเรียบง่ายผสานกับสมรรถนะที่เหนือกว่า

ชุดเจาะรูเติมอากาศ 1000

Aercore™ 1000

ไม่ว่าคุณจะ’เจาะรูเติมอากาศให้กับแฟร์เวย์หรือสนามกีฬา ไม่มีอะไรยอดเยี่ยมไปกว่า Aercore 1000, 1500 และ 2000 อีกแล้วสำหรับการเจาะรูเติมอากาศที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ชุดเจาะรูเติมอากาศ 1500

Aercore™ 1500

ผู้นำด้านคุณภาพของระบบเจาะรูเติมอากาศ

ชุดเจาะรูเติมอากาศ 2000

Aercore™ 2000

การสนับสนุนด้านอะไหล่ที่ยอดเยี่ยม

บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือ คุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ ที่มาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากส่วนใดไม่ถูกต้องสมบูรณ์ จะไม่ส่งผลต่อเนื้อหาในส่วนอื่นๆ ซึ่งจะยังมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์