ทางที่รถแทรคเตอร์ของจอห์น เดียร์วิ่งผ่านหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว

กลยุทธและค่านิยมหลัก

 

สำหรับผู้ที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากผืนดิน สำหรับผู้ที่เปลี่ยนแปลงและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดิน สำหรับผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆ บนผืนดิน

จอห์น เดียร์มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของคุณ

ความมุ่งมั่นนี้ขยายไปในระดับโลก โดยพุ่งความสนใจไปที่หกพื้นที่หลัก – สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ยุโรป บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ในพื้นที่เหล่านี้มีการเติบโตของคนต่อๆ ไปของโลกเกิดขึ้นอย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ และเนื่องด้วยอดีตของเรา ความปรารถนาอันแรงกล้า และจุดมุ่งหมายของเราในการช่วยเหลือให้คุณได้รับผลกำไรและมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น จอห์น เดียร์ อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นที่จะเป็นตัวเลือกในการเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ให้แก่คุณ

 

คุณภาพและนวัตกรรม

คุณภาพและนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างมรดกของจอห์น เดียร์และมีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดอนาคต

รถตักล้อยางรุ่น 844K-II ขนถ่ายหินและดินที่ไซต์งาน

ธุรกิจของเรา

ชุดผลิตภัณฑ์ของจอห์น เดียร์ มีความหลากหลาย แต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมด ธุรกิจของเราสองชนิด คือ อุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์ก่อสร้าง อยู่ในสถานะที่ดีเยี่ยมที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตระดับโลก

ธุรกิจอื่นๆ อีกสองชนิด นั่นคืออุปกรณ์สำหรับสนามหญ้าและอุปกรณ์การทำป่าไม้ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาช่องทางจำหน่ายในระดับโลก และธุรกิจสนับสนุนเพิ่มเติมอื่นๆ นั่นคือการให้บริการด้านสินเชื่อ ระบบพลังงาน การให้บริการอะไหล่ และ Intelligent Solutions Group (กลุ่มบริษัทที่ให้คำแนะนำด้านกระบวนการอัจฉริยะ) เพิ่มความแข็งแกร่งและสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจด้านอุปกรณ์ของเรา

ภาพพื้นหลังจะเป็นพนักงานของจอห์น เดียร์แบบเบลอที่ถือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในโฟกัส

เป้าหมายของเรา

จากการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าทั่วโลกไว้วางใจสำหรับงานด้านการเกษตร สนามหญ้า การทำป่าไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้าง เราจึงสามารถก้าวเข้าสู่เป้าหมายของ SVA (Shareholder Added Value - การเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น) ที่ยั่งยืนได้ ตรวจสอบตัวย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของธุรกิจของเราอย่างไม่หยุดหย่อน จะทำให้เราบรรลุผลงานในการดำเนินงานได้อย่างยอดเยี่ยม

และโดยการเชื่อมโยงเป้าหมายของพนักงาน หน่วยงาน และแผนกเข้าด้วยกันกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจโดยรวมของจอห์น เดียร์ เราก็จะสามารถรับประโยชน์จากการร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ก่อตั้งใน ค.ศ. 1837 โดยจอห์น เดียร์ ช่างตีเหล็กและนักประดิษฐ์ เดียร์แอนด์คอมพานี (Deere & Company) ได้เติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญ จอห์น เดียร์ มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างธุรกิจของเขาบนพื้นฐานของคุณธรรม คุณภาพ ความมุ่งมั่น และนวัตกรรม ค่านิยมเหล่านั้นคงอยู่ต่อมาและเติบโตขึ้นทุกวันนี้ สิ่งดังกล่าวกำหนดวิธีการทำงานของเรา คุณภาพที่เรานำเสนอ และการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมที่คุณจะได้รับในฐานะลูกค้า นักลงทุน และพนักงานของบริษัท

กลุ่มพนักงานของจอห์น เดียร์ที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาตรวจดูคลิปบอร์ด

เราทำงานกันอย่างไร

เราทำงานทุกวันโดยยึดถือในค่านิยมหลักจากผู้ก่อตั้งของเรา คุณธรรม คุณภาพ ความมุ่งมั่น และนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องในอุดมคติที่เราทำงานให้ได้มา เราใช้ชีวิต และหายใจเข้าออกเป็นค่านิยมดังกล่าว ค่านิยมเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่แท้จริงที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานของเราและมีอยู่ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ การบริการ และโอกาสที่เรานำเสนอให้แก่คุณ

นอกเหนือไปจากนี้ จอห์น เดียร์ ยังเข้าใจถึงคุณค่าของแรงงานที่มีความหลากหลาย องค์กรของผู้จัดจำหน่าย และฐานของซัพพลายเออร์ เรามีความมุ่งมั่นต่อสภาพแวดล้อมที่รวมกันเป็นหนึ่งซึ่งความหลากหลายเป็นที่เข้าใจและยอมรับ นั่นเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นที่เรามองเห็นว่าได้มีการแบ่งปันกันร่วมกันและระหว่างบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่จอห์น เดียร์ ตั้งแต่พนักงานไปจนถึงผู้จัดจำหน่ายและซัพพลายเออร์

ผู้ชายสวมหมวกยืนอยู่ข้างๆ รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ของจอห์น เดียร์

เราทำงานกันที่ไหน

ทั่วโลก ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่ผู้คนทำงานบนผืนดินหรือกับผืนดิน นั่นเป็นที่ที่คุณจะได้พบ จอห์น เดียร์

ผู้ชายสองคนจับมือกันอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์

คุณคาดหวังอะไรได้บ้าง

คุณสามารถคาดหวังให้จอห์น เดียร์มีจริยธรรมในระดับสูงสุด การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวด และความปรารถนาสูงสุดที่จะพัฒนาและส่งเสริมความเสมอภาคทั้งในนโยบายและข้อปฏิบัติสาธารณะ

และหากคุณมีความสัมพันธ์กับจอห์น เดียร์ในฐานะลูกค้า พนักงาน ตัวแทนจำหน่าย หรือซัพพลายเออร์ คุณสามารถคาดหวังให้ Deere เสนอสภาพแวดล้อมที่รวมกันเป็นหนึ่ง สภาพแวดล้อมที่ยอมรับความหลากหลาย

รถตัดเรียงไม้ทำงานในพื้นที่เพื่อนำต้นไม้ลงมา

เราให้อะไร

ผู้ก่อตั้งของเราเป็นที่รู้จักจากผลงานของเขาซึ่งก็คือเครื่องไถที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก วันนี้เราจึงเป็นที่รู้จักจากอุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์สำหรับสนามหญ้าที่มีคุณภาพของเรา ที่จริงแล้ว เราคือผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อการเกษตรชั้นนำของโลก เรายังเป็นผู้นำในด้านการผลิตอุปกรณ์การทำป่าไม้อีกด้วย เราเป็นยักษ์ใหญ่ในอุปกรณ์ก่อสร้าง และฝ่ายสินเชื่อของจอห์น เดียร์ ก็เป็นหนึ่งในบริษัทสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุด ไม่เลวเลยสำหรับบริษัทที่เริ่มต้นก่อตั้งในร้านช่างเหล็ก