E130รถขุด

  • กำลังพิกัดสุทธิ: 79 kW ที่ 18,000 รอบต่อนาที
  • น้ำหนักตัวรถ: 13 500 กก.
  • ความลึกในการขุดสูงสุด: 5764 มม.
  • แรงของแขนขุด: 70 kN
  • แรงขุดของกระบะตัก: 101 kN
พิมพ์

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ