E210/E210 LCรถขุด

  • กำลังพิกัดสุทธิ: 117 kW ที่ 2,000 รอบต่อนาที
  • น้ำหนักตัวรถ: แผ่นสันสามตัว 21 500-22 200 กก. w/ 600 มม.
  • ความลึกในการขุดสูงสุด: 6522-6690 มม.
  • แรงของแขนขุด: 110.5 kN
  • แรงขุดของกระบะตัก: 153.1 kN
พิมพ์

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ