E360 LCรถขุด

  • กำลังพิกัดสุทธิ: 224 kW ที่ 2,000 รอบต่อนาที
  • น้ำหนักตัวรถ: แผ่นสันสามตัว 37 300 กก. w/ 600 มม.
  • ความลึกในการขุดสูงสุด: 7580 มม.
  • แรงของแขนขุด: 179.9 kN
  • แรงขุดของกระบะตัก: 232.9 kN
พิมพ์

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ