ค้นหารถดันดินที่เหมาะสำหรับงานของคุณ

1 results
700J-II Dozer on white background

700J-II

รถดันดินตีนตะขาบ
 • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 93 กิโลวัตต์ (125 แรงม้า) ที่ 1,800 รอบต่อนาที
 • รอยบนพื้นดิน: 2616 มม. (103 นิ้ว)
 • น้ำหนักตัวรถ: 12 303 - 12 832 กก. (27,124 ปอนด์ - 28,290 ปอนด์)
 • ช่วงความกว้างใบมีด: 3200–3658 มม. (126 – 144 นิ้ว)
750J-II Dozer on white background

750J-II

รถดันดินตีนตะขาบ
 • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 116 กิโลวัตต์ (155 แรงม้า) ที่ 2,100 รอบต่อนาที
 • รอยล้อสายพาน: 3073 มม. (121 นิ้ว)
 • น้ำหนักตัวรถ: 15 599 - 16 655 กก. (34,395 ปอนด์ - 36,725 ปอนด์)
 • ช่วงความกว้างใบมีด: 3295–3962 มม. (130 – 156 นิ้ว)
รถตีนตะขาบดันดิน 850J-II บนพื้นหลังสีขาว

850J-II

รถดันดินตีนตะขาบ
 • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 153 กิโลวัตต์ (205 แรงม้า) ที่ 1,800 รอบต่อนาที
 • รอยล้อสายพาน: 2769–3284 มม. (109–129 นิ้ว)
 • น้ำหนักตัวรถ: 18 219 – 20 146 กก. (40,165 – 44,414 ปอนด์)
 • ช่วงความกว้างใบมีด: 3251–4267 มม. (128–168 นิ้ว)
รถตีนตะขาบดันดิน 850J-II บนพื้นหลังสีขาว

850J-II Tier 3

รถตีนตะขาบดันดิน
 • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 153 กิโลวัตต์ (205 แรงม้า) ที่ 1,800 รอบต่อนาที
 • ล้อสายพานที่สัมผัสพื้น: 2769–3284 มม. (109–129 นิ้ว)
 • น้ำหนักเมื่อใช้งาน: 20 714 – 22 770 กก. (45,667 – 50,199 ปอนด์)
 • ช่วงความกว้างใบมีด: 3251–4267 มม. (128–168 นิ้ว)
ภาพสตูดิโอของรถดันดิน 950K บนพื้นสีขาว

950K

รถดันดินตีนตะขาบ
 • กำลังสุทธิ: 198 กิโลวัตต์ (265 แรงม้า) ที่ 1,800 รอบต่อนาที
 • น้ำหนักตัวรถ: 32,275–34,005 กก. (71,200-74,970 ปอนด์)
 • รอยล้อสายพาน: 3,213 ม.ม. (126.5 นิ้ว)
1050K on white background

1050K

รถดันดินตีนตะขาบ
 • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 261 กิโลวัตต์ (350 แรงม้า) ที่ 2,000 รอบต่อนาที
 • รอยล้อสายพาน: 3419 มม. (134.6 นิ้ว)
 • น้ำหนักตัวรถ: 42 800 – 43 100 กก. (94,300 – 95,000 ปอนด์)
 • ช่วงความกว้างใบมีด: 3964 – 5600 มม. (156 – 221 นิ้ว)

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.