450Jรถดันดิน

  • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 52–57 กิโลวัตต์ (70–77แรงม้า) ที่ 2,200 รอบต่อนาที
  • รอยล้อสายพาน: 2184 มม. (86 นิ้ว)
  • น้ำหนักตัวรถ: 7386–7949 กก. (16,283–17,525 ปอนด์)
  • ช่วงความกว้างใบมีด: 2464–3150 มม. (97–124 นิ้ว)

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ