550Jรถดันดิน

  • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ 60–63 กิโลวัตต์ (80–85 แรงม้า) ที่ 2,200 รอบต่อนาที
  • รอยล้อสายพาน: 2184 มม. (86 นิ้ว)
  • น้ำหนักตัวรถ: 7718–8279 กก. (17,016–18,252 ปอนด์)
  • ช่วงความกว้างใบมีด: 2667–3150 มม. (105–124 นิ้ว)

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ