650Jรถดันดิน

  • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 74 กิโลวัตต์ (99 แรงม้า) ที่ 2,200 รอบต่อนาที
  • รอยล้อสายพาน: 2210-2337 มม. (87-92 นิ้ว)
  • น้ำหนักตัวรถ: 8419-8977 กก. (18,560 - 19,750 ปอนด์)
  • ช่วงความกว้างใบมีด: 2667-3150 มม. (105-124 นิ้ว)

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ