• 700J

700Jรถดันดิน

  • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 86 กิโลวัตต์ (115 แรงม้า) ที่ 2,100 รอบต่อนาที
  • รอยล้อสายพาน: 2423 - 2616 ม.ม. (95.4-103 นิ้ว)
  • น้ำหนักตัวรถ: 11 840–12 832 กก. (26,102–28,290 ปอนด์)
  • ช่วงความกว้างใบมีด: 3048-3353 มม. (120-132 นิ้ว)
พิมพ์

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ