• 750J

750Jรถดันดิน

  • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 108–116 กิโลวัตต์ (145–155 แรงม้า) ที่ 2,100 รอบต่อนาที
  • รอยล้อสายพาน: 2591–3073 มม. (102–121 นิ้ว)
  • น้ำหนักตัวรถ: 14 778–16 655 กก. (32,585–36,725 ปอนด์)
  • ช่วงความกว้างใบมีด: 3296–3962 มม. (129.75–156 นิ้ว)
พิมพ์

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ