• 850J

850Jรถดันดิน

  • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 139.5–152 กิโลวัตต์ (187–205 แรงม้า) ที่ 1,800 รอบต่อนาที
  • รอยล้อสายพาน: 2769–3284 มม. (109–129 นิ้ว)
  • น้ำหนักตัวรถ: 18 219–20 582 กก. (40,165–43,375 ปอนด์)
  • ช่วงความกว้างใบมีด: 3251–4267 มม. (128–168 นิ้ว)
พิมพ์

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ