310L T3รถแบ็คโฮ

  • กำลังสูงสุดสุทธิ: 62 กิโลวัตต์ (84 แรงม้า) ที่ 2,000 รอบต่อนาที EPA Tier 2/Eu Stage II
  • ความลึกในการขุดของก้านวัดระดับความสูงมาตรฐานสูงสุด: 4.30 ม. (14 ฟุต 1 นิ้ว)
  • น้ำหนักเมื่อใช้งาน: 6545 กก. (14,430 ปอนด์)
Print

 

คุณลักษณะเฉพาะตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณลักษณะเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ บางรุ่นอาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ