310SL T3รถแบ็คโฮ

  • กำลังสูงสุดสุทธิ: 72 กิโลวัตต์ (97 แรงม้า) ที่ 2,000 รอบต่อนาที EPA Tier 2/EU Stage II/73 กิโลวัตต์ (98 แรงม้า) ที่ 1,980 รอบต่อนาที EPA Tier 3/EU Stage IIIA
  • ความลึกในการขุดของก้านวัดระดับความสูงมาตรฐานสูงสุด: 4.35 ม. (14 ฟุต 3 นิ้ว)
  • น้ำหนักเมื่อใช้งาน: 7091 กก. (15,633 ปอนด์)
Print

 

คุณลักษณะเฉพาะตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณลักษณะเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ บางรุ่นอาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ