410L T3รถแบ็คโฮ

  • กำลังสูงสุดสุทธิ: 75 กิโลวัตต์ (101 แรงม้า) ที่ 2,100 รอบต่อนาที EPA Tier 2/Eu Stage II
  • ความลึกในการขุดของก้านวัดระดับความสูงมาตรฐานสูงสุด: 4.85 ม. (15 ฟุต 11 นิ้ว)
  • น้ำหนักเมื่อใช้งาน: 7959 กก. (17,547 ปอนด์)
Print

 

คุณลักษณะเฉพาะตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณลักษณะเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ บางรุ่นอาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ