• 333e

333Eรถตักเอนกประสงค์ขนาดเล็ก

  • กำลังสุทธิ: 72 กิโลวัตต์ (97 แรงม้า) ที่ 2,500 รอบต่อนาที
  • พิกัดความสามารถในการทำงาน: 1498 กก. (3,300 ปอนด์)
  • แรงงัด: 6299 กก. (13,875 ปอนด์)
  • น้ำหนักตัวรถ: 5357 กก. (11,800 ปอนด์)
พิมพ์

 

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะเป็นไปตามข้อมูลในเวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ใช้กับการซื้อรถตักล้อยางเล็กและรถตักเอนกประสงค์ขนาดเล็กคันใหม่จาก John Deere หรือตัวแทนจำหน่าย John Deere ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2018 การรับประกันมีอายุสองปีนับจากวันส่งมอบ หรือหลังจากใช้งานรถไปแล้ว 2,000 ชั่วโมง แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ข้อเสนอนี้มีให้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมเท่านั้น อาจมีข้อจำกัดบางอย่าง สำหรับรายละเอียดทั้งหมด กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย