• 544K

544Kรถบรรทุกขุดเจาะ

  • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 125 กิโลวัตต์ (167 แรงม้า)
  • ความจุบุ้งกี๋: 2.3 ลูกบาศก์เมตร (3.0 ลูกบาศก์หลา)
  • น้ำหนักตัวรถ: 13 000 กก. (28,660 ปอนด์)
  • แรงงัด: 10 110 กก. (22,289 ปอนด์)
พิมพ์

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ