• 624K

624Kรถบรรทุกขุดเจาะ

  • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 147 กิโลวัตต์ (198 แรงม้า)
  • ความจุบุ้งกี๋: 2.7 ลูกบาศก์เมตร (3.5 ลูกบาศก์หลา)
  • น้ำหนักตัวรถ: 15 747 กก. (34,717 ปอนด์)
  • แรงงัด: 12 821 กก. (33,903 ปอนด์)
พิมพ์

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ