• 724K

724Kรถบรรทุกขุดเจาะ

  • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 197 กิโลวัตต์ (264 แรงม้า)
  • ความจุบุ้งกี๋: 3.6 ลูกบาศก์เมตร (4.75 ลูกบาศก์หลา)
  • น้ำหนักตัวรถ: 19 159 กก. (42,238 ปอนด์)
  • แรงงัด: 14 398 กก. (31,742 ปอนด์)
พิมพ์

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ