มุมมองจากด้านบนของไร่ถั่วเหลืองที่กว้างขวาง
ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่เติมออกซิเจนซึ่งผลิตจากทรัพยากรทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ถั่วเหลือง หรือผักกาดก้านขาว

หนึ่งในข้อได้เปรียบของไบโอดีเซลคือการใช้ทดแทนน้ำมันแบบเดิมได้ ในฐานะแหล่งของพลังานทดแทนที่ได้จากท้องถิ่น ไบโอดีเซลช่วยลดการพึ่งพาการน้ำเข้าปิโตรเลียมได้ ไบโอดีเซลยังไม่มีพิศ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่อ่อนไหวต่อการถูกทำลาย

ไบโอดีเซลนั้นปราศจากปิโตรเลียมแต่สามารถผสมในอัตราส่วนเท่าไรก็ได้กับน้ำมันดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียมเพื่อผลิตส่วนผสมกับไบโอดีเซล ไบโอดีเซลนั้นหมายถึงเชื้อเพลิงทางเลือกบริสุทธิ์ก่อนที่จะผสมกับดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียม ไบโอดีเซลผสมนั้นจะถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ "BXX" ซึ่ง XX หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของไบโอดีเซลที่ผสมอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่น น้ำมัน B20 เป็นการผสมไบโอดีเซล 20 เปอร์เซ็นต์กับน้ำมันดีเซลธรรมดา 80 เปอร์เซ็นต์ B100 เป็นไบโอดีเซลบริสุทธิ์

ภาพถ่ายสตูดิโอของเครื่องยนต์ 6090 PTP 403970

การใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ของจอห์น เดียร์

เครื่องยนต์ทั้งหมดของจอห์น เดียร์ สามารถใช้น้ำมันผสมไบโอดีเซลได้ แนะนำให้ใช้น้ำมันผสม B5 แต่สามารถใช้น้ำมันผสมไบโอดีเซลความเข้มข้นไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ (B20) ได้ หากไบโอดีเซลที่อยู่ในเชื้อเพลิงผสมนั้นได้มาตรฐานของ American Society of Testing Materials (ASTM) D6751 หรือ European Standard (EN) 14214

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ไอโอดีเซล

ไบโอดีเซลคืออะไร

ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่มีออกซิเจนซึ่งผลิตจากทรัพยากรทางการเกษตร เช่น ถั่วเหลือง ผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อผลิตไบโอดีเซลผสม ไบโอดีเซลหมายถึงเชื้อเพลิงทางเลือกบริสุทธิ์ก่อนผสมกับเชื้อเพลิงดีเซลปิโตรเลียม ไบโอดีเซลผสมหมายถึง "BXX" โดยมี "XX" แทนเปอร์เซ็นต์ของไบโอดีเซลที่มีอยู่ในส่วนผสม ตัวอย่างเช่น น้ำมัน B20 เป็นการผสมไบโอดีเซล 20 เปอร์เซ็นต์กับน้ำมันดีเซลธรรมดา 80 เปอร์เซ็นต์ B100 เป็นไบโอดีเซลบริสุทธิ์ ในยุโรป ไบโอดีเซลมักผลิตจากน้ำมันเรพซีด; ในสหรัฐฯ นั้น มักทำจากน้ำมันถั่วเหลือง ไบโอดีเซลยังสามารถทำจากพืชน้ำมัน ไขมันพืชและจาระบีที่ใหม่และนำกลับมาใช้ใหม่อื่นๆ ได้

สถานะของจอห์น เดียร์ต่อการใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ของจอห์น เดียร์เป็นอย่างไร

เครื่องยนต์ทั้งหมดของจอห์น เดียร์สามารถใช้น้ำมันผสมไบโอดีเซลได้ แนะนำให้ใช้น้ำมันผสม B5 แต่สามารถใช้น้ำมันผสมไบโอดีเซลความเข้มข้นไม่เกิน 20เปอร์เซ็นต์ (B20) ได้ หากไบโอดีเซลที่อยู่ในเชื้อเพลิงผสมนั้นได้มาตรฐานของ American Society of Testing Materials (ASTM) D6751 หรือ European Standard (EN) 14214

ความแตกต่างระหว่าง ASTM D6751 กับ EN 14214 คืออะไร

ASTM International เป็นคณะกรรมการมาตรฐานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากผู้ผลิต ผู้ใช้ ผู้บริโภค ภาครัฐและสถาบันการศึกษา มาตรฐาน ASTM เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ASTMD6751 ระบุว่าต้องเป็นไปตามข้อกำหนด B100 ก่อนที่จะผสมกับน้ำมันดีเซลปิโตรเลียม โดยปกติแล้วจะผสมกันไม่เกิน B20

ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป EN14214 จะคล้ายคลึงกับ ASTMD6751 แต่ข้อกำหนดค่อนข้างเข้มงวดกว่าในบางองค์ประกอบ ความแตกต่างอื่นๆ คือ EN14214 ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึง B100 และ ASTMD6751 ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงการผสมไม่เกิน B20

เครื่องยนต์ของจอห์น เดียร์ใดบ้างที่สามารถใช้กับไบโอดีเซลได้

เครื่องยนต์ของจอห์น เดียร์ที่ไม่มีตัวกรองไอเสียสามารถทำงานได้กับไบโอดีเซลผสมที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่า B20 (ไบโอดีเซลไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์); อย่างไรก็ตาม เครื่องยนต์ควรใช้ระดับที่สูงกว่า B20 ก็ต่อเมื่อไบโอดีเซลได้รับอนุญาตตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนด EN14214 เครื่องยนต์ที่เติมไบโอดีเซลผสมชนิดที่มีส่วนผสมมากกว่า B20 อาจมีการปล่อยมลพิษไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด หรืออาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ สำหรับเครื่องยนต์เหล่านี้ เมื่อใช้น้ำไบโอดีเซลผสมชนิด 20 หรือมากกว่าต้องเติมหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ John Deere รับรอง ซึ่งมีส่วนผสมของสารช่วยทำความสะอาด/สารช่วยกระจายเขม่าตะกอน รวมถึงแนะนำให้เติมเมื่อใช้ไบโอดีเซลผสมที่มีส่วนผสมต่ำกว่านั้น

เครื่องยนต์จอห์น เดียร์ที่มีตัวกรองไอเสียไม่ควรใช้ไอโอดีเซลสูงกว่า B20 ส่วนผสมไบโอดีเซลสูงกว่า B20 อาจเป็นอันตรายต่อระบบการควบคุมมลพิษของเครื่องยนต์ ความเสี่ยงจำเพาะอาจทำให้ระบบมีการรีเจนเนอร์เรชั่นบ่อยขึ้น มีเขม่าสะสม จำเป็นต้องขจัดเขม่าบ่อยขึ้น รวมถึงปัญหาอื่นๆ สำหรับเครื่องยนต์เหล่านี้ เมื่อใช้น้ำมันชนิด B20 ต้องเติมหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่จอห์น เดียร์รับรองซึ่งมีส่วนผสมของสารช่วยทำความสะอาด/สารช่วยกระจายเขม่าตะกอน รวมถึงแนะนำให้เติม เมื่อใช้ไบโอดีเซลผสมที่มีส่วนผสมต่ำกว่านั้น

ข้อได้เปรียบของไบโอดีเซลมีอะไรบ้าง

นอกเหนือจากประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านพลังงานแล้ว ไบโอดีเซลคุณภาพยังส่งผลให้เกิดการหล่อลื่นที่ดีขึ้น การปล่อยก๊าซซัลเฟตต่ำและอะโรเมติกที่ลดลง ไบโอดีเซลมีปริมาณซีเทนสูงเพื่อการติดไฟได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดควันที่มองเห็นได้น้อยลงและลดปริมาณของอนุภาคสาร ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบวัฏจักรชีวิตที่ผลิตโดยเครื่องยนต์

ที่ 3.2 ถึง 1 ไบโอดีเซลมีอัตราส่วนความสมดุลของพลังงานสูงกว่าเชื้อเพลิงทดแทนส่วนใหญ่ หมายความว่าไบโอดีเซลหนึ่งแกลลอนจะให้พลังงานในการผลิตแก่ผู้ใช้ถึง 3.2 เท่า

ทำไมจอห์นเดียร์สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ

จอห์น เดียร์สนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลเนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อม การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในเครื่องยนต์ดีเซลของจอห์น เดียร์เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำจากประเด็นทางเศรษฐกิจในระยะยาว ตลอดจนประเด็นทางสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านพลังงานและการพัฒนาชนบท

มีข้อกำหนดพิเศษหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไบโอดีเซลหรือไม่

การปฏิบัติตามแนวทางอย่างดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ไบโอดีเซล ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการบํารุงรักษาต่อไปนี้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไบโอดีเซล:

 • ถ่ายและทำความสะอาดถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนและหลังการใช้ไบโอดีเซล
 • ปิดฝาถังและฝาครอบอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้า
 • ทำความสะอาดคราบน้ำมันบนพื้นผิวที่ทาสีทันทีหากใช้น้ำมันผสม B20 หรือสูงกว่า
 • เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงบ่อยครั้งขึ้น
 • ให้ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องก่อนสตาร์ทอุปกรณ์เป็นประจำทุกวัน
 • เปลี่ยนไปเป็นน้ำมันดีเซลปกติสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองโดยใช้เป็นครั้งคราว/ตามฤดูกาล และระยะเวลาเก็บรักษาที่ยาวนานหรือการเินเบาของยานพาหนะ
 • เมื่อใช้น้ำมันชนิด B20 หรือสูงกว่านั้นต้องเติมหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่จอห์น เดียร์รับรอง ซึ่งมีส่วนผสมของสารช่วยทำความสะอาด/สารช่วยกระจายเขม่าตะกอน รวมถึงแนะนำให้เติม เมื่อใช้ไบโอดีเซลผสมที่มีส่วนผสมต่ำกว่านั้น

ฉันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาการซ่อมบำรุงเมื่อเปลี่ยนจากน้ำมันดีเซลเป็นไบโอดีเซลหรือไม่

เนื่องจากลักษณะตัวของไบโอดีเซลเป็นตัวทำละลายและมีศักยภาพใน "การทำความสะอาด" ถังและสายเชื้อเพลิงของยานพาหนะ ควรติดตั้งตัวกรองเชื้อเพลิงใหม่เมื่อนำไบโอดีเซลมาใช้กับเครื่องยนต์เก่าหรือที่ใช้แล้ว สำหรับการเปลี่ยนสองครั้งแรก ตัวกรองเชื้อเพลิงจะมีอายุการใช้งานครึ่งมาตรฐาน

เมื่อใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล จะต้องตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องทุกวัน ถ้ามีน้ำมันเครื่องเจือปนในน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องถี่ขึ้น

เมื่อใช้ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมสูงกว่า B20 กำหนดการที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นควรลดลงครึ่งหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีการเจือปนของเชื้อเพลิงด้วยน้ำมันสามารถเกินได้ 5 เปอร์เซ็นต์ OILSCAN สามารถใช้เพื่อตรวจสอบระดับการเจือปนของเชื้อเพลิง

กรุณาดูกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการซ่อมบำรุงกรองน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไบโอดีเซลและกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

มีคำแนะนำในการเก็บรักษาน้ำมันไบโอดีเซลหรือไม่

ควรใช้ไบโอดีเซลผสมที่มีส่วนผสมไม่เกิน B20 ภายใน 90 วันนับจากวันที่ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ควรใช้ไบโอดีเซลผสมที่มีส่วนผสมไม่เกิน B20 ถึง B100 ภายใน 45 วันนับจากวันที่ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

เหตุผลสำหรับช่วงเวลาการใช้งานเหล่านี้ คือ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเชื้อเพลิงมีความเสถียรเนื่องจากไบโอดีเซลสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นอกเหนือจากการใช้งานได้อย่างฉับไว ถังเก็บควรได้รับการป้องป้องจากการได้รับแสงแดดโดยตรง ความเย็นจัดและความร้อนสูงอื่่นๆ ควรเก็บไว้ให้เต็มเท่าที่เป็นได้เพื่อลดการควบแน่นเนื่องจากน้ำช่วยเร่งการเติบโตของจุลินทรีย์ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บและยืดอายุการใช้งานของเชื้อเพลิง จอห์น เดียร์ขอแนะนำให้ใช้สารคงสภาพเชื้อเพลิง กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายจอห์น เดียร์ของคุณสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ต้องเติมสารคงสภาพเมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นยังใหม่ (ใกล้เคียงกับเวลาที่ผลิต)

เมื่อต้องการทราบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ สามารถขอตรวจสอบใบรับรองการวิเคราะห์ได้จากตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของคุณ

เมื่อต้องการทราบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณสมบัติที่แนะนำไว้ตามข้อกำหนดหรือไม่ สามารถทำการทดสอบน้ำมันได้

การใช้ไบโอดีเซลมีผลต่อการรับประกันเครื่องยนต์อย่างไร

การรับประกันของจอห์น เดียร์จะครอบคลุมเฉพาะตำหนิของวัสดุและฝีมือการผลิตตามที่ผลิตและจำหน่ายโดยจอห์น เดียร์เท่านั้น ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำไม่สามารถได้รับการชดเชยได้ภายใต้การรับประกันของเรา สำคัญ: ห้ามเติมน้ำมันพืชจากกระบวนการบีบลงในเครื่องยนต์ของจอห์น เดียร์โดยตรงไม่ว่าจะผสมในอัตราส่วนเท่าใด เนื่องจากอาจทำให้เครื่องยนต์เกิดความผิดปกติได้

มีข้อเสียใดๆ ในการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลหรือไม่

ความเสี่ยงจากปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเมื่อระดับไบโอดีเซลผสมเพิ่มขึ้น

จะต้องพิจารณาถึงประเด็นต่อไปนี้เมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมที่มีส่วนผสมมากกว่า B20:

 • เมื่อใช้น้ำมันชนิด B20 ประสิทธิภาพอาจลดลง 2% และอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอาจเพิ่มขึ้น 3%
 • ประสิทธิภาพการไหลในสภาพอากาศหนาวเย็นจะลดลง
 • ความคงสภาพและสิ่งที่ควรระมัดระวังในการจัดเก็บ (การดูดซับความชื้น การเจริญของจุลินทรีย์)
 • ไส้กรองอาจมีการอุดตันได้ (มักเกิดขึ้นเมื่อนำเครื่องยนต์ที่ผ่านการใช้งานมากก่อนมาเติมน้ำมันไบโอดีเซลเป็นครั้งแรก)
 • อาจทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วผ่านซีลและสายท่อ
 • อายุใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องยนต์อาจลดลง

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น เมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมที่มีส่วนผสมมากกว่า B20 จะต้องพิจารณาถึงประเด็นต่อไปนี้ด้วย:

 • เมื่อใช้ B100 ประสิทธิภาพอาจลดลง 12% และอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอาจเพิ่มขึ้น 18%
 • ในกรณีที่ไม่ได้เติมหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของสารช่วยทำความสะอาด/สารช่วยกระจายเขม่าตะกอนที่จอห์น เดียร์รับรอง หัวฉีดอาจมีคราบเขม่าและ/หรือการอุดตัน เป็นผลให้เครื่องยนต์การสูญเสียกำลังและจุดระเบิดผิดพลาด
 • น้ำมันห้องเพลาข้อเหวี่ยงอาจเจือจาง (ซึ่งทำให้ต้องเปลี่ยนน้ำมันบ่อยขึ้น)
 • อาจเกิดสนิมที่อุปกรณ์ในระบบฉีดเชื้อเพลิงขึ้นได้
 • อาจมีสารตกเคลือบที่อุปกรณ์ภายในซึ่งอาจทำให้เกิดการฝืดหรือติดขัด
 • การเกิดโคลนหรือตะกอนน้ำมัน
 • น้ำมันเชื้อเพลิงอาจเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิสูง
 • คุณสมบัติการยืดหยุ่นของซีลและปะเก็นอีลาสโตเมอร์อาจลดลง (โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่ผ่านการใช้งานมานาน)
 • อาจไม่สามารถใช้ได้กับวัสดุอื่นๆ (เช่น ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก ทองเหลือง และทองแดง) ที่ใช้ในระบบเชื้อเพลิงและอุปกรณ์จัดการเชื้อเพลิง
 • ประสิทธิภาพในการแยกน้ำอาจลดลง
 • มีแนวโน้มที่จะเกิดกรดในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นได้
 • ถ้าน้ำมันไบโอดีเซลถูกสีเคลือบ อาจทำให้สีชำรุดเสียหายได้

การใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลมีผลต่อใบรับรองมลพิษของเครื่องยนต์อย่างไร

เครื่องยนต์ของจอห์น เดียร์ได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่มีเชื้อเพลิงที่จดทะเบียนใน EPA และ EU ที่กำหนด

เครื่องยนต์ที่เติมไบโอดีเซลผสมชนิดที่มีส่วนผสมมากกว่า B20 อาจมีการปล่อยมลพิษไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการใช้เชื้อเพลิงที่ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดและผู้ผลิตเครื่องยนต์แนะนำ นอกจากนี้ ยังเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการขอรับการยกเว้นจากท้องถิ่นระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศที่จำเป็นสำหรับการใช้ไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ของจอห์น เดียร์ที่ได้รับการรับรองการปล่อยมลพิษ

มีสิ่งใดที่ต้องคำนึงถึงเมื่อซื้อไบโอดีเซล

ผู้ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลในสหรัฐอเมริกาควรใช้ไบโอดีเซลผสมจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน BQ-9000 ซึ่งจำหน่ายน้ำมันที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน BQ-9000 (รับรองโดยคณะกรรมการไบโอดีเซลแห่งชาติ) สำหรับรายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองและผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน สามารถดูได้ที่

ฉันสามารถซื้อตัวปรับสภาพน้ำมันไบโอดีเซลของจอห์น เดียร์ที่ผ่านการรับรองได้ที่ไหน

สำหรับหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับรองให้ใช้เพื่อยืดอายุการจัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันไบโอดีเซล กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายของจอห์น เดียร์ของคุณ

สามารถใช้น้ำมันพืชจากกระบวนการหีบในเครื่องยนต์ของจอห์น เดียร์ได้หรือไม่

เมื่อไม่นานมานี้ ความสนใจทางอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใช้น้ำมันพืชจากกระบวนการหีบเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลได้เพิ่มมากขึ้น จอห์น เดียร์ยังคงตรวจสอบเชื้อเพลิงทดแทนจำนวนมาก

จนกว่าการศึกษาเหล่านั้นจะพิสูจน์ได้แตกต่างออกไป ห้ามเติมน้ำมันพืชจากกระบวนการหีบลงในเครื่องยนต์ของจอห์น เดียร์ไม่ว่าจะผสมในอัตราส่วนเท่าใด มีความกังวลว่าการใช้เชื้อเพลิงนี้อาจทำให้เครื่องยนต์เกิดความผิดปกติได้ นอกจากนี้ เครื่องยนต์ที่เติมเชื่อเพลิงดังกล่าวอาจมีการปล่อยมลพิษไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการใช้เชื้อเพลิงที่ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดและผู้ผลิตเครื่องยนต์แนะนำ นอกจากนี้ ยังเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการขอรับการยกเว้นจากท้องถิ่นระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศที่จำเป็นสำหรับการใช้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ของจอห์น เดียร์ที่ได้รับการรับรองการปล่อยมลพิษ