ภาพมือกำลังใช้โทรศัพท์มือถือ

วิธีการชำระเงิน

ช่องทางในการชำระเงิน

คำแนะนำในการชำระเงิน

วิธีและช่องทางในการชำระเงิน

ใช้“แบบฟอร์มบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ”เพื่อชำระงานตามช่องทางชำระเงินต่อไปนี้

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา

Bank of Ayudhya

ธนาคาร

ธนชาติ

Thanachart Bank

ธนาคาร

ไทยพาณิชย์

SCB Bank

ธนาคาร

ทหารไทย

Thai Military Bank

ธนาคาร

กสิกรไทย

Kasikorn Bank

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส)

BAAC

จ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

จ่ายด้วยเงินสดจ่ายที่ตู้เอทีเอ็ม
สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต
สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร (ไม่เปิดใช้งานในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเงิน

หมายเลขสัญญา / หมายเลขอ้างอิง 1 และหมายเลขลูกค้า / หมายเลขอ้างอิง 2 นั้นปรากฏในแบบฟอร์มการชำระเงิน

Sample Payment Form

ค่าธรรมเนียม

ผู้ชำระเงินต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าธรรมเนียมของธนาคารเพื่อทำการซื้อผลิตภัณฑ์

ธนาคารกรุงเทพต่างจังหวัด

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

จำนวนเงินที่จ่าย
(บาท)

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) 15 1-200,000 30
จำนวนเงิน > 200,000 0.10% ของจำนวนเงินที่จ่าย
(สูงสุด 1,000 บาท)

2. ธนาคารธนชาต (TBANK)

12 ไม่จำกัด 20

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

15 1-50,000 30
จำนวนเงิน > 50,000 30 + 0.10% ของจำนวนเงินที่จ่ายเกิน
(สูงสุด 1,000 บาท)
4. ธนาคารทหารไทย (TMB) 20 1-100,000 35
จำนวนเงิน > 100,000 0.10% ของจำนวนเงินที่จ่าย
(สูงสุด 1,000 บาท)

5. ธนาคารกสิกร (KBANK)

20 1-100,000 35
จำนวนเงิน > 100,000 0.10% ของจำนวนเงินที่จ่าย
(สูงสุด 1,000 บาท)

6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)

10 บาท
(ทุก ๆ การจ่ายมูลค่า  100,000 บาท)
ทุก ๆ การจ่ายมูลค่า 100,000 บาท 10

ข้อสังเกต: อัตราค่าธรรมเนียมนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับตัวธนาคาร


สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานบริการลูกค้า ที่เบอร์โทรศัพท์   02-676-9738

(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.)