ภาพมือกำลังใช้โทรศัพท์มือถือ

วิธีการชำระเงิน

ช่องทางในการชำระเงิน

เอกสารแนะนำการชำระเงิน

JD Pay

 

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

  • ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากลูกค้า ณ จุดที่ให้บริการรับชำระเงิน
  • อัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ธนาคารกรุงเทพฯต่างจังหวัด

อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท)

ยอดชำระ

(บาท)

อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท)

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

10

(สำหรับยอดชำระทุก 100,000)

ยอดชำระทุกๆ 100,000 10

2. ธนาคารกสิกรไทย

 

20 1-100,000 35
ยอดชำระที่มากกว่า 100,000

0.10% ของจำนวนยอดชำระทั้งหมด

(สูงสุด 1,000 บาท)

3. ธนาคารไทยพาณิชย์

15 1-50,000 30
ยอดชำระที่มากกว่า 50,000

30 + 0.10% ของยอดที่เกิน

(สูงสุด 1,000 บาท)

4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 1-200,000 30
ยอดชำระที่มากกว่า 200,000

0.10% ของจำนวนยอดชำระทั้งหมด

(สูงสุด 1,000 บาท)

5. ธนาคารธนชาติ

12

ไม่จำกัดยอดชำระ 20

สอบถามเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อส่วนงานบริการลูกค้า ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-676-9738 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.)