ภาพมือกำลังใช้โทรศัพท์มือถือ

วิธีการชำระเงิน

ช่องทางในการชำระเงิน

คำแนะนำในการชำระเงิน

วิธีและช่องทางในการชำระเงิน

ใช้“แบบฟอร์มบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ”เพื่อชำระงานตามช่องทางชำระเงินต่อไปนี้

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา

ธนาคาร

ธนชาติ

ธนาคาร

ไทยพาณิชย์

ธนาคาร

ทหารไทย

ธนาคาร

กสิกรไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส)

จ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

จ่ายด้วยเงินสดจ่ายที่ตู้เอทีเอ็ม
สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต
สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร (ไม่เปิดใช้งานในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเงิน

หมายเลขสัญญา / หมายเลขอ้างอิง 1 และหมายเลขลูกค้า / หมายเลขอ้างอิง 2 นั้นปรากฏในแบบฟอร์มการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม

ผู้ชำระเงินต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าธรรมเนียมของธนาคารเพื่อทำการซื้อผลิตภัณฑ์

ธนาคารกรุงเทพต่างจังหวัด

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

จำนวนเงินที่จ่าย
(บาท)

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) 15 1-200,000 30
จำนวนเงิน > 200,000 0.10% ของจำนวนเงินที่จ่าย
(สูงสุด 1,000 บาท)

2. ธนาคารธนชาต (TBANK)

12 ไม่จำกัด 20

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

15 1-50,000 30
จำนวนเงิน > 50,000 30 + 0.10% ของจำนวนเงินที่จ่ายเกิน
(สูงสุด 1,000 บาท)
4. ธนาคารทหารไทย (TMB) 20 1-100,000 35
จำนวนเงิน > 100,000 0.10% ของจำนวนเงินที่จ่าย
(สูงสุด 1,000 บาท)

5. ธนาคารกสิกร (KBANK)

20 1-100,000 35
จำนวนเงิน > 100,000 0.10% ของจำนวนเงินที่จ่าย
(สูงสุด 1,000 บาท)

6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)

10 บาท
(ทุก ๆ การจ่ายมูลค่า  100,000 บาท)
ทุก ๆ การจ่ายมูลค่า 100,000 บาท 10

ข้อสังเกต: อัตราค่าธรรมเนียมนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับตัวธนาคาร


สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานบริการลูกค้า ที่เบอร์โทรศัพท์   02-676-9738

(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.)