ถามตอบ เกี่ยวกับสินเชื่อจอห์น เดียร์

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนกับเรา

หัวข้อ

ช่องทางการชำระเงินค่างวด

ช่องทางการชำระเงินค่างวด

ท่านสามารถชำระเงินค่างวด ผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังต่อไปนี้

payment-channel

วิธีการชำระเงิน

ใช้ “บัตรชำระเงินค่างวดสินเชื่อ จอห์น เดียร์” หรือ  “แบบฟอร์มบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ” ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ ชำระผ่านช่องทางการชำระเงิน โดยวิธีดังนี้

 1. ชำระด้วยเงินสด ผ่านธนาคาร ตามช่องทางการชำระเงิน
 2. ชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
  • ท่านต้องมีบัญชีเงินฝาก และบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารนั้นๆ
  • เข้าระบบและเลือกเมนู “ชำระค่าสินค้าและบริการ” ทำได้ 2 วิธี
   1. สแกนบาร์โค้ด ที่ปรากฏอยู่บนบัตรชำระเงินสินเชื่อจอห์นเดียร์ หรือ แบบฟอร์มบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (ขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละธนาคาร)
   2. กดรหัสธนาคาร (COMP CODE) เลขอ้างอิง 1 และ 2 ตามเมนูที่ปรากฎบนหน้าจอ
 3. ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)
  • ท่านต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารนั้นๆ และต้องสมัครลงทะเบียนผู้ใช้งานผ่านทางธนาคาร
  • ยกเว้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไม่สามารถชำระผ่านอินเตอร์เน็ตได้
 4. ชำระผ่านโมบายแอฟฟริแคชั่น (Mobile Application)
  • ท่านต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารนั้นๆ และต้องสมัครลงทะเบียนผู้ใช้งานผ่านทางธนาคาร
  • ท่านสามารถชำระได้ทุกธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ด ที่ปรากฎอยู่บนบัตรชำระเงินสินเชื่อจอห์นเดียร์ หรือ แบบฟอร์มบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (ขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละธนาคาร)

เอกสารใช้สำหรับการชำระเงินค่างวด

บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดส่งแบบฟอร์ม “บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ”เพื่อใช้สำหรับการชำระเงินค่างวดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งทางบริษัทฯ ไว้

 • o ในระยะเวลา 1 เดือน จากวันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ บริษัทฯ ได้จัดส่งตารางค่างวดและแบบฟอร์ม “บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ” ตลอดอายุสัญญา ท่านสามารถตรวจสอบกำหนดชำระและจำนวนค่างวดครบกำหนดชำระ และใช้ แบบฟอร์ม “บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ”ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • o ก่อนถึงกำหนดชำระค่างวดแต่ละงวด ประมาณ 2 สัปดาห์ บริษัทฯ ได้จัดส่ง “ใบแจ้งชำระเงิน” แจ้งยอดที่ต้องชำระ พร้อมแบบฟอร์ม “บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ” ให้ท่านนำแบบฟอร์ม “บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ” ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร

การปิดสัญญาเช่าซื้อก่อนครบกำหนดอายุสัญญา

ท่านสามารถติดต่อส่วนงานบริการข้อมูลลูกค้า ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-676-9738 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.) และแจ้งวันที่ที่ลูกค้าต้องการชำระเงินเพื่อปิดสัญญาเช่าซื้อก่อนครบกำหนดอายุสัญญา เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการข้อมูลลูกค้า จะคิดคำนวณยอดเงินและหักส่วนลดต่างๆ ในการปิดสัญญาเช่าซื้อก่อนครบกำหนดอายุสัญญา แจ้งให้ทราบ

การจดทะเบียนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ

 • บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการด้านเอกสารเพื่อการจดทะเบียนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ และส่งมอบให้ผู้จัดจำหน่ายที่จำหน่ายรถแทรกเตอร์ให้ท่าน เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน
 • บริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บเล่มทะเบียน ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ
 • ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ผู้จัดจำหน่ายจะเป็นผู้เรียกเก็บจากท่าน

การต่อภาษีประจำปี

 • บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดส่ง พ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุ ไปตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ท่านแจ้งไว้
 • ลูกค้า นำ พ.ร.บ ไปดำเนินการต่อภาษีประจำปี และชำระค่าใช้จ่าย เมื่อดำเนินการแล้ว ขอให้ท่านนำส่งหลักฐาน บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

การโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ

 • เมื่อชำระค่างวดครบตามสัญญาเช่าซื้อ บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการด้านเอกสารเพื่อการโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ และส่งมอบให้ผู้จัดจำหน่ายที่จำหน่ายรถแทรกเตอร์ให้ท่าน เป็นผู้ดำเนินการ
 • บริษัทฯ จะจัดส่งเล่มทะเบียน ที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อแล้ว ไปตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ท่านแจ้งไว้