ถามตอบ เกี่ยวกับสินเชื่อจอห์น เดียร์

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนกับเรา

เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

หน้านี้จะเป็นคำตอบของคำถามที่พบบ่อยที่สุดซึ่งมีการสอบถามเข้ามา หากคุณมีคำถามโปรดดูที่รายการคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง ซึ่งอาจมีคำตอบที่คุณต้องการ แต่หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณมองหา โปรดอย่าลังเลที่จะ ส่งคำถามมาหาเรา

ส่งแบบฟอร์มคำถามถึงบริษัทจอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

คำถามที่พบบ่อย

สามารถชำระค่างวดได้ในช่องทางใดบ้าง

ท่านสามารถชำระเงินค่างวด ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ

payment-channel

วิธีการชำระเงิน

ใช้ “บัตรชำระเงินค่างวดสินเชื่อ จอห์น เดียร์” หรือ
“แบบฟอร์มบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ” ที่บริษัทฯ จัดส่งให้
ชำระผ่านช่องทางการชำระเงิน โดยวิธีดังนี้

วิธีที่ 1 ชำระด้วยเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ

วิธีที่ 2 ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม

 • ท่านต้องมีบัญชีเงินฝาก และบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารที่จะทำรายการ
 • เข้าระบบและเลือกเมนู “ชำระค่าสินค้าและบริการ” ทำได้ 2 วิธี
  • สแกนบาร์โค้ด ที่ปรากฏอยู่บนบัตรชำระเงินสินเชื่อจอห์นเดียร์ หรือ
   แบบฟอร์มบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
   (ขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละธนาคาร)
  • กดรหัสธนาคาร (COMP CODE) เลขอ้างอิง 1 และ 2
   ตามเมนูที่ปรากฎบนหน้าจอ

วิธีที่ 3 ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)

 • ท่านต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารที่จะทำรายการ
  และต้องสมัครลงทะเบียนผู้ใช้งานผ่านทางธนาคาร
 • ยกเว้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ไม่สามารถชำระผ่านอินเตอร์เน็ตได้

วิธีที่ 4 ชำระผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application)

 • ท่านต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารที่จะทำรายการ
  และต้องสมัครลงทะเบียนผู้ใช้งานผ่านทางธนาคาร

เอกสารที่ใช้สำหรับการชำระเงินค่างวดมีอะไรบ้าง

บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดส่ง บัตรชำระเงินค่างวดสินเชื่อ จอห์น เดียร์ และ แบบฟอร์มบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
ไปตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งทางบริษัทฯ ไว้
เพื่อให้ท่านใช้ในชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ที่บริษัทกำหนด

 • บัตรชำระเงินค่างวดสินเชื่อ จอห์น เดียร์ ถูกจัดส่ง ในระยะเวลา 1 เดือน
  จากวันที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ
 • ใบแจ้งชำระเงิน พร้อมแบบฟอร์มบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
  จะถูกจัดส่งประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนถึงกำหนดชำระค่างวดแต่ละงวด

หากไม่สามารถชำระค่างวดได้ตามกำหนด ลูกค้าจะต้องเสียค่าเบี้ยปรับล่าช้าหรือไม่

บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าในอัตราร้อยละสอง (2) ต่อเดือน
ของค่างวดที่เกินกำหนดชำระ นับตั้งแต่วันที่เงินดังกล่าวครบกำหนดชำระ

จะได้รับใบเสร็จรับเงินหลังจากชำระค่างวดแล้ว ภายในกี่วัน

จะได้รับใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีภายใน 14 วันทำการหลังจากชำระค่างวด

การจดทะเบียนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ต้องดำเนินการอย่างไร

 • บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  จะดำเนินการด้านเอกสารเพื่อการจดทะเบียนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
  และส่งมอบให้ผู้จัดจำหน่ายที่จำหน่ายรถแทรกเตอร์ให้ท่าน เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน
 • ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ผู้จัดจำหน่ายจะเป็นผู้เรียกเก็บจากท่าน
 • บริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บเล่มทะเบียน ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ

การต่อภาษี / พ.ร.บ.ประจำปี ระหว่างการผ่อนชำระ ต้องดำเนินการอย่างไร

 • บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งส่งจดหมายแจ้งเตือนและ
  พ.ร.บ.ที่ยังไม่หมดอายุ ไปตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ท่านแจ้งกับบริษัทฯ ไว้
  เพื่อให้นำเอกสารไปดำเนินการต่อภาษีประจำปีได้ทันตามกำหนด
 • เมื่อท่านได้ดำเนินการแล้ว ขอให้ท่านนำส่งหลักฐานกลับมายัง บริษัทฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูล

จอห์น เดียร์ ลิสซิ่งจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนทรัพย์สินที่เช่าซื้อเมื่อใด

เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระค่างวดปิดบัญชีแล้ว
จะดำเนินการด้านเอกสารเพื่อการโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
และส่งมอบให้ผู้จัดจำหน่ายที่จำหน่ายรถแทรกเตอร์ให้ท่านเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

ควรทำอย่างไรหากเกิดอุบัติเหตุในขณะใช้งานรถ และอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระกับจอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง

 1. เมื่อรถเกิดความเสียหายให้รายงานความเสียหายนับจากวันที่เกิดเหตุ
  โดยผู้เช่าซื้อสามารถติดต่อไปยังบริษัททิพยประกันภัย ที่เบอร์ 1736
  ฝ่ายสินไหมทั่วไปหรือประกันภัยเบ็ดเตล็ด หรือติดต่อที่เบอร์ 02-239-2404
  ในเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์
 2. ทำการเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
  พร้อมทั้งถ่ายรูปทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเคลมประกัน
 3. ติดต่อไปยังตัวแทนจำหน่ายจอห์น เดียร์ เพื่อประเมินความเสียหายและราคาค่าซ่อม
 4. เมื่อได้รับการอนุมัติ ให้ท่านนำรถเข้าไปซ่อมที่ตัวแทนจำหน่ายจอห์น เดียร์

ในระหว่างการผ่อนชำระ ลูกค้าสามารถโอนสิทธิสัญญาเช่าซื้อให้บุคคลอื่นได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยติดต่อร้านค้าผู้จัดจำหน่าย จอห์น เดียร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขโทรศัพท์: 02 676 9738

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิสัญญาเช่าซื้อ

 • ไม่มีค่าเช่าซื้อค้างชำระ, ค่าเบี้ยปรับ กรณีชำระล่าช้า,
  และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดคงค้างกับบริษัทฯ
 • ชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงสัญญา
 • ติดต่อไปยังตัวแทนจำหน่ายจอห์น เดียร์ เพื่อประเมินความเสียหายและราคาค่าซ่อม
 • เมื่อได้รับการอนุมัติการซ่อมจากทางบริษัทประกัน
  ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อตรวจสอบและสรุปค่าใช้จ่ายอีกครั้ง
  แล้วจึงดำเนินการซ่อมตามที่ได้รับอนุมัติ