ผู้จัดจำหน่ายในแต่ละจังหวัดของจอห์น เดียร์

สถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ได้

ผู้จัดจำหน่ายในแต่ละจังหวัดของจอห์น เดียร์

เกษตรกรรม

จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่: 168 หมู่ 1 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 034 540 578
อีเมล:
YanYong.n@stit.co.th;
kong_leemeng@hotmail.com

จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่: 49/3 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 62120

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 034 566 791
โทรสาร:
0 3456 6792
อีเมล:
YanYong.n@stit.co.th;
kong_leemeng@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: ซีแอลเอ็มเทคโนโลยี

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: clmjohndeere

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 13.878948, 99.807838

จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอซี แทรกเตอร์

ที่อยู่: 109 หมู่ที่ 2 บ้านพานสุวรรณ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 082 751 5888
โทรสาร:

อีเมล:
ac.tractor.ks@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์กาฬสินธุ์หจก.เอซีแทรกเตอร์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 16.566316, 103.25973

จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เพชรพรพรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่: 111 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าพุทธา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 055 870 668
โทรสาร:
0 5587 0667
อีเมล:

Confidential information : supparerksrisawat@gmail.com
General information : ppp_johndeere@outlook.co.th
emailpsv@yahoo.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ กำแพงเพชร

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 16.076914, 99.86891

จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เพชรพรพรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่: 665/1 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 055 870 668

อีเมล:
General information :
ppp_johndeere@outlook.co.th
emailpsv@yahoo.com

อำเภอหนองเรือ, จังหวัดขอนแก่น

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท คูณทวีแทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 197 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 043 294 819,
โทรสาร:

อีเมล:
khoonthavee_nr@hotmail.com;
khoonthavee@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: คูณทวีแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ หนองเรือ ขอนแก่น

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.khoonthavee.com

ละติจูด ลองติจูด: 16.488559, 102.415645

อำเภอบ้านไผ่, จังหวัดขอนแก่น

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอซี แทรกเตอร์

ที่อยู่: 234 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 043 272 288
โทรสาร:
043 272 288
อีเมล:
ac.tractor.kk@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์-เอซีแทรกเตอร์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 16.045813, 102.568359

จังหวัดจันทบุรี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท คลังเกษตรอีควิปเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่: 101 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 039 609 849
โทรสาร:
0 3960 9887
อีเมล:
wisut_nop@yahoo.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์น เดียร์ จันทบุรี โดย คลังเกษตรอีควิปเม้นท์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 12.608579, 102.121155

จังหวัดชัยนาท

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท ที.เค.อีควิปเมนท์ จำกัด

ที่อยู่: 177 หมู่ที่ 5 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 056 431 388,
โทรสาร:

อีเมล:
sorrarat.b@tkequip.co.th;
info@tkequip.co.th

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: ทีเค อีควิปเม้นท์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: ดาวทีเคอี

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: WWW.TKEquip.CO.TH

ละติจูด ลองติจูด: 13.907993, 100.583876

จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เคมเทรด จำกัด

ที่อยู่: 333 หมู่ที่ 8 บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 044 800 550
โทรสาร:
044 800 550
อีเมล:
kasem@kemtrade.co.th

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์น เดียร์ เคมเทรด

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.kemtrade.co.th

ละติจูด ลองติจูด: 13.777818, 102.200532

เชียงราย

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท อ.ทรัพย์กิจเกษตร (แทรกเตอร์) จำกัด

ที่อยู่: 131/10 หมู่ 13, ตำบลรอบเวียง, อำเภอเมืองเชียงราย, เชียงราย, 57000, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 08 1288 8850
โทรสาร:

อีเมล:
zbba@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: อ.ทรัพย์กิจเกษตรแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: jingzeng23

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 19.876484, 99.830166

จังหวัดเชียงราย

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท อ.ทรัพย์กิจเกษตร (แทรกเตอร์) จำกัด

ที่อยู่: 179/1 หมู่ที่ 6 ตำบลป่างิ้ว อำเถอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 081 288 8850
โทรสาร:

อีเมล:
zbba@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: อ.ทรัพย์กิจเกษตรแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: jingzeng23

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 19.241934, 99.422826

อำเภอเมือง, จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เกทเวย์ อีควิปเมนท์ จำกัด

ที่อยู่: 22/2 หมู่ที่ 7 ถนนบายพาส ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 090 941 9431
โทรสาร:

อีเมล:
lisa@gatewayequipment.co.th

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: Gateway Equipment Ltd

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.gatewayequipment.co.th

ละติจูด ลองติจูด: 15.032306, 102.087197

จังหวัดน่าน

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญา แทรกเตอร์

ที่อยู่: 12 หมู่ที่ 14 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 054 050 217
โทรสาร:
0 5469 2749
อีเมล:
benyatractor@gmail.com;
jay_deben@yahoo.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์น เดียร์ น่าน

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: chonbyt

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 18.583694, 100.741839

จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์แทรคเตอร์ 2000

ที่อยู่: 215 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 083 090 5546
044 666 628
โทรสาร:
0 4466 6627
อีเมล:
sbt-jd@hotmail.com;
sbt_solot@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ แทรคเตอร์ บุรีรัมย์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 15.039615, 103.151694

บุรีรัมย์

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ่นส่วนจำกัด สมบูรณ์ แทรคเตอร์ 2000

ที่อยู่: 103/5-7 ถนนโชคชัยเดชอุดม, ตำบลถนนหัก, อำเภอนางรอง, บุรีรัมย์ 31110, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 08 3090 5546
,08 7375 8666
โทรสาร:

อีเมล:
bt_solot@hotmail.com;
sbt-jd@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ แทรคเตอร์ บุรีรัมย์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 

จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท พรเทพมอเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 1078 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 043 770 625
โทรสาร:
0 4377 0620
อีเมล:
pthepmotor@hotmail.com;
wichaiptt1@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: พรเทพมอเตอร์ มหาสารคาม

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: ptm1_br

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 16.038487, 103.121111

มหาสารคาม

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท พรเทพมอเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 34 หมู่ 13, ตำบลห้วยขวาง, อำเภอโกสุมพิสัย, มหาสารคาม 44140, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4376 1711
,09 8586 5869
โทรสาร:
0 4376 1711
อีเมล:
pthepmotor@hotmail.com;
wichaiptt1@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: พรเทพมอเตอร์ มหาสารคาม

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 

มหาสารคาม

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท พรเทพมอเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 167/3 หมู่ที่ 12 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 09 1061 1264
,09 1061 1264
โทรสาร:

อีเมล:
pthepmotor@hotmail.com;
wichaiptt1@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: พรเทพมอเตอร์ มหาสารคาม

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 

จังหวัดยโสธร

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333

ที่อยู่: 645 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 045 724 323
โทรสาร:

อีเมล:
chai_yasoton@hotmail.com;
c_singto@hotmail.com;
bkanya@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ ยโสธร (ชัยรุ่งเรืองยนต์)

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 17.373173, 104.79168

จังหวัดเลย

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท คูณทวีแทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 277 หมู่ที่ 6 บ้านกกเกลือ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 042 810 649
โทรสาร:

อีเมล:
khoonthavee_loei@hotmail.com;
khoonthavee@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์-บคูณทวีแทรกเตอร์-สาขาวังสะพุง

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.khoonthavee.com

ละติจูด ลองติจูด: 17.274215, 101.713746

จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333

ที่อยู่: 333 หมู่ที่ 7 ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 045 810 202
081 966 3471
โทรสาร:
045 810 202
อีเมล:
chai_rry333@hotmail.com;
c_singto@hotmail.com;
bkanya@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ ศ.ก.ชัยรุ่งเรืองยนต์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 15.809048, 104.159272

จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333

ที่อยู่: 234/8 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 045 661 831
โทรสาร:

อีเมล:
chai_rry333@hotmail.com;
c_singto@hotmail.com;
bkanya@hotmail.com

จังหวัดสกลนคร

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอซี แทรกเตอร์

ที่อยู่: 571 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 042 163 199
088 034 1112
โทรสาร:
042 163 199
อีเมล:
ac.tractor.sk@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์-เอซีแทรกเตอร์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 17.12455, 104.042416

เกษตรกรรม (ต่อ)

จังหวัดลพบุรี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท 108 เครื่องจักรเกษตรและอุปกรณ์ จำกัด

ที่อยู่: 107 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 036-298-126
อีเมล:
phisit.mo@gmail.com

ละติจูด ลองติจูด: 14.829611, 101.067528

จังหวัดสระแก้ว

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เดชณรงค์แทรคเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 309 หมู่ 1 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 084-715-1757
อีเมล:
ple_thaveesak@gmail.com

ละติจูด ลองติจูด: 13.45396, 102.2984714

จังหวัดสระแก้ว

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท ดีดี แทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 506 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว,27160

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 6684-897-2099
อีเมล:
ddtractor@gmail.com

ละติจูด ลองติจูด: 13.7764819, 102.2022673

จังหวัดสุรินทร์

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท สงวนยนต์การเกษตรสุรินทร์(1992) จำกัด

ที่อยู่: 19/12 หมู่ 10 ถนนสุรินทร์-ศีรขรภูมิ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32150

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 044 062 736
อีเมล:
rawekan@gmail.com

จังหวัดสุรินทร์

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท สงวนยนต์การเกษตรสุรินทร์(1992) จำกัด

ที่อยู่: 18 ถนนศรีธนามิตร, ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองสุรินทร์, สุรินทร์ 32000, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4406 2736,
08 8578 3258
,08 8582 8552
โทรสาร: 
อีเมล: sanguanyon@gmail.com;
rawekan@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์สุรินทร์ สงวนยนต์การเกษตร

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: sa-nguan-yon


เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.sny1992.com


ละติจูด ลองติจูด: 14.902067, 103.524002

จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท คูณทวีแทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 167 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 042 354 418
042 353 018
โทรสาร:
0 4235 4418
อีเมล:
khoonthavee_sbr@hotmail.com;
khoonthavee@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: บริษัท คูณทวีแทรกเตอร์ จำกัด จอห์น เดียร์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: ktv01

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.khoonthavee.com

ละติจูด ลองติจูด: 16.91576, 102.272072

หนองบัวลำภู

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท คูณทวีแทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 102 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4237 8250
,06 1065 1182
โทรสาร:

อีเมล:
khoonthavee_nb@hotmail.com;
khoonthavee@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: คูณทวี หนองบัว

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย:

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.khoonthavee.com

ละติจูด ลองติจูด: 17.235863, 102.39719

อำนาจเจริญ

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333

ที่อยู่: 279 หมู่ 8, ตำบลบุ่ง, อำเภอเมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ 37000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 08 1999 8894
โทรสาร:

อีเมล:
chai_Amnatcharoen@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ อำนาจเจริญ (ชัยรุ่งเรืองยนต์)

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย:

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 

จังหวัดอุดรธานี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอซี แทรกเตอร์

ที่อยู่: 255 หมู่ที่ 6 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4239 8500,
0 4233 2211
08 1392 0222
โทรสาร:
0 4220 0799
อีเมล:
ac.tractor.ud@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์-เอซีแทรกเตอร์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: actractor

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 17.072333, 102.928247

อุดรธานี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.แทรคเตอร์

ที่อยู่: 52 หมู่ 8, ตำบลบ้านผือ, อำเภอบ้านผือ, อุดรธานี 41190, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4221 9799
,08 8034 1110
โทรสาร:

อีเมล:
ac.tractor.bp@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: 

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย:

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 

อุดรธานี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.แทรคเตอร์

ที่อยู่: 181 หมู่ 13, บ้านโนนสำราญ, ตำบลบ้านดุง, อำเภอบ้านดุง, อุดรธานี 41190

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 08 1391 1112
โทรสาร:
0 4220 0799
อีเมล:
ac.tractor.bd@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: 

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย:

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด:

จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญา แทรกเตอร์

ที่อยู่: 131/5 หมู่ที่ 1, ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิถต์ 53000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 088 251 2369
โทรสาร:

อีเมล:
benyatractor@gmail.com;
jay_deben@yahoo.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ อุตรดิตถ์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย:

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 17.611285, 100.117204

จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เรืองชัยแทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 258 หมู่ที่ 2 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 045-424-342
089-717-5414
โทรสาร:
045-424-342
อีเมล:
ruangchaiubonsale.service@gmail.com
yongdech@yahoo.com
apiwat.boriwarn@yahoo.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เรืองชัยแทรกเตอร์จำกัด สาขาอุบล

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: RuangchaiTractor

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 15.188429, 104.815429

จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เรืองชัยแทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 183 หมู่ที่ 4 ถนนตระการ-เขมราฐ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 045 481 756
อีเมล:
ruangchaiubonsale.service@gmail.com
ruangchaithakan@gmail.com

จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท คูณทวีแทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 111/11 ตำบลบ้านโตก, เมืองเพชรบูรณ์, จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 098 240 4731
042 353 018
โทรสาร:

อีเมล:
khoonthavee_nr@hotmail.com
khoonthavee@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: 

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย:

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 16.365712, 101.107815

สนามกอล์ฟและสนามหญ้า

กรุงเทพฯ

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เกทเวย์ อีควิปเมนท์ จำกัด

ที่อยู่: 254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ติดต่อ: โทรศัพท์: +(66)-2-731-1992-5/โทรสาร: +(66)-2-731-1997

อีเมล: Roybarrett@Gatewayequipment.Co.Th

ผู้บริหารของตำแทนจำหน่าย: รอย บาร์เรตต์

เครื่องยนต์

กรุงเทพฯ

ชื่อตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ข้อมูลติดต่อผู้บริหารของตำแทนจำหน่าย
บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 257/3-4 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 662-319-2679 (ต่อ 82)

อีเมล: Limsakul@Mozart.Inet.Co.Th Thanya@Elmecmarketing.Com

คุณคณารศ ลิ่มสกุล
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด (Patco) 40 หมู่ 13 บางนาตราด กิโลเมตรที่ 8 ตำบลบางแก้ว, อำเภอบางพลี, สมุทรปราการ, 10540, ประเทศไทย

โทรศัพท์: 662-316-6036 (ต่อ 9)
โทรสาร: 662-740-3102

อีเมล: Patcogrp@Patco.Co.Th

คุณเนติมา นิ่มประเสริฐ
บริษัท คลังเครื่องยนต์ จำกัด 790/36-37 ทองหล่อทาวเวอร์ ตึกบี ซอยทองหล่อ 18, สุขุมวิทย์ 55, คลองเตย, กรุงเทพฯ  

โทรศัพท์: 662-316-6036 (ต่อ 9)
โทรสาร: 662-740-3102

อีเมล: Patcogrp@Patco.Co.Th

คุณเนติมา นิ่มประเสริฐ