ผู้จัดจำหน่ายในแต่ละจังหวัดของจอห์น เดียร์

สถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ได้

ผู้จัดจำหน่ายในแต่ละจังหวัดของจอห์น เดียร์

เกษตรกรรม

กาญจนบุรี / ราชบุรี / นครปฐม / สุพรรณบุรี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัทซีแอลเอ็มเทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่: 49/3 หมู่ 8, ตำบลท่าไม้, อำเภอท่ามะกา, กาญจนบุรี 71120, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 3456 6791,
09 2283 2847
,09 2284 9552
โทรสาร:
0 3456 6792
อีเมล:
YanYong.n@stit.co.th;
kong_leemeng@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: ซีแอลเอ็มเทคโนโลยี

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: clmjohndeere

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 13.878948, 99.807838

กาฬสินธุ์

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.แทรคเตอร์

ที่อยู่: 109 หมู่2, ตำบลห้วยเม็ก, อำเภอห้วยเม็ก, กาฬสินธุ์ 46170, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 08 2751 5888
,09 8560 9375
โทรสาร:

อีเมล:
ac.tractor.ks@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์กาฬสินธุ์หจก.เอซีแทรกเตอร์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 16.566316, 103.25973

กำแพงเพชร

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัทเพชรพรพรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่: 111 หมู่ 10, ตำบลป่าพุทธา, อำเภอขาณุวรลักษบุรี, กำแพงเพชร, 62130

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 5587 0668
,06 1450 9669
โทรสาร:
0 5587 0667
อีเมล:
ppp_johndeere@outlook.co.th

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ กำแพงเพชร

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 16.076914, 99.86891

หนองบัวลำภู

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท คูณทวีแทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 197 หมู่ 7, ตำบลโนนทัน, อำเภอหนองเรือ, ขอนแก่น 40210, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4329 4819,
08 0181 5641
,08 8063 1576
โทรสาร:

อีเมล:
khoonthavee_nr@hotmail.com;
khoonthavee@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: คูณทวีแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ หนองเรือ ขอนแก่น

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.khoonthavee.com

ละติจูด ลองติจูด: 16.488559, 102.415645

ขอนแก่น (บ้านไผ่)

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.แทรคเตอร์

ที่อยู่: 234 หมู่1, ถนนมิตรภาพ, ตำบลบ้านไผ่, อำเถอบ้านไผ่, ขอนแก่น 40110, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4327 2288
โทรสาร:
0 4327 2288
อีเมล:
ac.tractor.ks@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์-เอซีแทรกเตอร์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 16.045813, 102.568359

จันทบุรี / ตราด / ระยอง

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: คลังเกษตรอีควิปเม้นท์

ที่อยู่: 101 หมู่ 3, ตำบลมะขาม, อำเภอมะขาม, จันทบุรี, 22150, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 3960 9849
,08 8590 2368
โทรสาร:
0 3960 9887
อีเมล:
wisut_nop@yahoo.com;
p.lawadeepanao-ke@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์น เดียร์ จันทบุรี โดย คลังเกษตรอีควิปเม้นท์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 12.608579, 102.121155

ชัยนาท / อุทัยธานี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท ที.เค.อีควิปเมนท์ จำกัด 

ที่อยู่: 281/1-3 หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 5643 1388,
08 6610 1072
,08 1962 9349
โทรสาร:

อีเมล:
sorrarat.b@tkequip.co.th;
info@tkequip.co.th

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: ทีเค อีควิปเม้นท์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: ดาวทีเคอี

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: WWW.TKEquip.CO.TH

ละติจูด ลองติจูด: 13.907993, 100.583876

ชัยภูมิ

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เคมเทรด จำกัด

ที่อยู่: 333 หมู่ที่ 8 บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4480 0550
,09 4551 0332
โทรสาร:
0 4480 0550
อีเมล:
sorapas@kemtrade.co.th

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์น เดียร์ เคมเทรด

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.kemtrade.co.th

ละติจูด ลองติจูด: 13.777818, 102.200532

เชียงราย

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท อ.ทรัพย์กิจเกษตร (แทรกเตอร์) จำกัด

ที่อยู่: 131/10 หมู่ 13, ตำบลรอบเวียง, อำเภอเมืองเชียงราย, เชียงราย, 57000, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 08 1288 8850
โทรสาร:

อีเมล:
zbba@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: อ.ทรัพย์กิจเกษตรแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: jingzeng23

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 19.876484, 99.830166

เชียงราย / เชียงใหม่

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท อ.ทรัพย์กิจเกษตร (แทรกเตอร์) จำกัด

ที่อยู่: 179/1 หมู่ที่ 6 ตำบลป่างิ้ว อำเถอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 08 1288 8850
โทรสาร:

อีเมล:
zbba@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: อ.ทรัพย์กิจเกษตรแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: jingzeng23

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 19.270371, 99.511597

นครราชสีมา (โคราช 2)

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เกทเวย์ อีควิปเมนท์ จำกัด

ที่อยู่: 22/2 หมู่ 7, ถนนบายพาส, ตำบลหมื่นไวย, อำเภอเมืองนครราชสีมา, เมืองนครราชสีมา 30000, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 09 0941 9431
โทรสาร:

อีเมล:
lisa@gatewayequipment.co.th

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: Gateway Equipment Ltd

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.gatewayequipment.co.th

ละติจูด ลองติจูด: 15.032306, 102.087197

นครราชสีมา (โคราช 1)

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เคมเทรด จำกัด

ที่อยู่: 333 หมู่ที่ 8 บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4480 0550 ,
09 4551 0332
โทรสาร:
0 4480 0550
อีเมล:
sorapas@kemtrade.co.th;
krit.nsm@kemtrade.co.th

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์น เดียร์ เคมเทรด

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.kemtrade.co.th

ละติจูด ลองติจูด: 13.777818, 102.200532

น่าน

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เบญญา แทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 12 หมู่ 14, ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา, น่าน 55110, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 5405 0217,
08 8547 2101
โทรสาร:
0 5469 2749
อีเมล:
benyatractor@gmail.com;
jay_deben@yahoo.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์น เดียร์ น่าน

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: chonbyt

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 18.583694, 100.741839

บุรีรัมย์

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ่นส่วนจำกัด สมบูรณ์ แทรคเตอร์ 2000

ที่อยู่: 215 หมู่ 6, ตำบลบ้านยาง, อำเภอเมืองบุรีรัมย์, บุรีรัมย์ 31000, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4466 6628
,08 3090 5546
โทรสาร:
0 4466 6627
อีเมล:
sbt-jd@hotmail.com;
sbt_solot@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ แทรคเตอร์ บุรีรัมย์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 15.039615, 103.151694

บุรีรัมย์

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ่นส่วนจำกัด สมบูรณ์ แทรคเตอร์ 2000

ที่อยู่: 103/5-7 ถนนโชคชัยเดชอุดม, ตำบลถนนหัก, อำเภอนางรอง, บุรีรัมย์ 31110, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 08 3090 5546
,08 7375 8666
โทรสาร:

อีเมล:
bt_solot@hotmail.com;
sbt-jd@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ แทรคเตอร์ บุรีรัมย์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 

พะเยา

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เบญญา แทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 335 หมู่ 6, ตำบลหย่วน, อำเภอเชียงคำ, พะเยา 56110, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 08 8251 2369
โทรสาร:

อีเมล:
benyatractor@gmail.com;
jay_deben@yahoo.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ พะเยา

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 

มหาสารคาม / ร้อยเอ็ด

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท พรเทพมอเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 1078 หมู่1, ถนนสุขาภิบาล , ตำบลบรบือ, อำเภอบรบือ, มหาสารคาม 44130, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4377 0625,
09 8585 3833
,09 1050 0509
โทรสาร:
0 4377 0620
อีเมล:
pthepmotor@hotmail.com;
wichaiptt1@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: พรเทพมอเตอร์ มหาสารคาม

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: ptm1_br

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 16.038487, 103.121111

มหาสารคาม

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท พรเทพมอเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 34 หมู่ 13, ตำบลห้วยขวาง, อำเภอโกสุมพิสัย, มหาสารคาม 44140, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4376 1711
,09 8586 5869
โทรสาร:
0 4376 1711
อีเมล:
pthepmotor@hotmail.com;
wichaiptt1@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: พรเทพมอเตอร์ มหาสารคาม

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 

มหาสารคาม

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท พรเทพมอเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 167/3 หมู่ที่ 12 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 09 1061 1264
,09 1061 1264
โทรสาร:

อีเมล:
pthepmotor@hotmail.com;
wichaiptt1@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: พรเทพมอเตอร์ มหาสารคาม

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 

ยโสธร

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333

ที่อยู่: 645 ถนนบายพาส, ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองยโสธร, ยโสธร 35000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4572 4 323 ,
09 4283 2255
โทรสาร:

อีเมล:
chai_yasoton@hotmail.com;
c_singto@hotmail.com;
bkanya@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ ยโสธร (ชัยรุ่งเรืองยนต์)

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 17.373173, 104.79168

เลย

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท คูณทวีแทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 277 หมู่6, บ้านกกเกลือ, ตำบลปากปวน, อำเภอวังสะพุง, เลย 42130, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4281 0649
,09 5662 2698
โทรสาร:

อีเมล:
khoonthavee_loei@hotmail.com;
khoonthavee@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์-บคูณทวีแทรกเตอร์-สาขาวังสะพุง

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.khoonthavee.com

ละติจูด ลองติจูด: 17.274215, 101.713746

ศรีสะเกษ

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333

ที่อยู่: 333 หมู่7, ตำบลโพนข่า, อำเภอเมืองศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ 33000, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4581 0202 ,
08 1966 3471
โทรสาร:
0 4581 0202
อีเมล:
chai_rry333@hotmail.com;
c_singto@hotmail.com;
bkanya@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ ศ.ก.ชัยรุ่งเรืองยนต์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 15.809048, 104.159272

ศรีสะเกษ

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333

ที่อยู่: 645 ถนนบายพาส, ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองยโสธร, ยโสธร 35000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 08 7054 5709 ,
09 4531 1122
โทรสาร:

อีเมล:
chai_rry333@hotmail.com;
c_singto@hotmail.com;
bkanya@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ ยโสธร (ชัยรุ่งเรืองยนต์)

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด:

สกลนคร

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.แทรคเตอร์

ที่อยู่: 571 หมู่ 1, ตำบลห้วยยาง, อำเภอเมืองสกลนคร, สกลนคร 47000, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4216 3199
,08 8034 1112
โทรสาร:
0 4216 3199
อีเมล:
ac.tractor.sk@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์-เอซีแทรกเตอร์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: 

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 17.12455, 104.042416

สุรินทร์

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท สงวนยนต์การเกษตรสุรินทร์(1992) จำกัด

ที่อยู่: 18 ถนนศรีธนามิตร, ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองสุรินทร์, สุรินทร์ 32000, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4406 2736,
08 8578 3258
,08 8582 8552
โทรสาร:

อีเมล:
sanguanyon@gmail.com;
rawekan@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์สุรินทร์ สงวนยนต์การเกษตร

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: sa-nguan-yon

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.sny1992.com

ละติจูด ลองติจูด: 14.902067, 103.524002

เกษตรกรรม (ต่อ)

หนองบัวลำภู

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท คูณทวีแทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 167 หมู่ 1, ตำบลศรีบุญเรือง, อำเภอศรีบุญเรือง, หนองบัวลำภู 39180, Thailand

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4235 4418,
0 4235 3018
,09 1060 0907
โทรสาร:
0 4235 4418
อีเมล:
khoonthavee_sbr@hotmail.com;
khoonthavee@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: บริษัท คูณทวีแทรกเตอร์ จำกัด จอห์น เดียร์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: ktv01

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.khoonthavee.com

ละติจูด ลองติจูด: 16.930226, 102.26446

หนองบัวลำภู

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท คูณทวีแทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 102 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4237 8250
,06 1065 1182
โทรสาร:

อีเมล:
khoonthavee_nb@hotmail.com;
khoonthavee@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: คูณทวี หนองบัว

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย:

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย: www.khoonthavee.com

ละติจูด ลองติจูด: 17.235863, 102.39719

อำนาจเจริญ

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333

ที่อยู่: 279 หมู่ 8, ตำบลบุ่ง, อำเภอเมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ 37000

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 08 1999 8894
โทรสาร:

อีเมล:
chai_Amnatcharoen@hotmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ อำนาจเจริญ (ชัยรุ่งเรืองยนต์)

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย:

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 

อุดรธานี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.แทรคเตอร์

ที่อยู่: 255 หมู่ 6, ตำบลตูมใต้, อำเภอกุมภวาปี, อุดรธานี 41110, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4239 8500,
0 4233 2211
08 1392 0222
โทรสาร:
0 4220 0799
อีเมล:
ac.tractor.ud@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์-เอซีแทรกเตอร์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: actractor

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 17.072333, 102.928247

อุดรธานี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.แทรคเตอร์

ที่อยู่: 52 หมู่ 8, ตำบลบ้านผือ, อำเภอบ้านผือ, อุดรธานี 41190, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4221 9799
,08 8034 1110
โทรสาร:

อีเมล:
ac.tractor.bp@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: 

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย:

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 

อุดรธานี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.แทรคเตอร์

ที่อยู่: 181 หมู่ 13, บ้านโนนสำราญ, ตำบลบ้านดุง, อำเภอบ้านดุง, อุดรธานี 41190

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 08 1391 1112
โทรสาร:
0 4220 0799
อีเมล:
ac.tractor.bd@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: 

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย:

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด:

อุตดิตถ์

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เบญญา แทรกเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 131/5 หมู่ 1, ตำบลงิ้วงาม, อำเภอเมืองอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์ 53000, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 08 8251 2369
โทรสาร:

อีเมล:
benyatractor@gmail.com;
jay_deben@yahoo.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: จอห์นเดียร์ อุตรดิตถ์

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย:

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 17.611285, 100.117204

อุบลราชธานี

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เรืองชัยแทรกเตอร์จำกัด

ที่อยู่: 258 หมู่ 2, ตำบลคำน้ำแซบ, อำเภอวารินชำราบ, อุบลราชธานี 34190, ประเทศไทย

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 0 4542 4342,
08 9717 5414
,09 1020 2211
โทรสาร:
0 4542 4342
อีเมล:
ruangchaiubonsale.service@gmail.com

เฟสบุ๊คของตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เรืองชัยแทรกเตอร์จำกัด สาขาอุบล

ไลน์ไอดีของตัวแทนจำหน่าย: RuangchaiTractor

เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย:

ละติจูด ลองติจูด: 15.188429, 104.815429

สนามกอล์ฟและสนามหญ้า

กรุงเทพฯ

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: บริษัท เกทเวย์ อีควิปเมนท์ จำกัด

ที่อยู่: 254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ติดต่อ: โทรศัพท์: +(66)-2-731-1992-5/โทรสาร: +(66)-2-731-1997

อีเมล: Roybarrett@Gatewayequipment.Co.Th

ผู้บริหารของตำแทนจำหน่าย: รอย บาร์เรตต์

เครื่องยนต์

กรุงเทพฯ

ชื่อตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ข้อมูลติดต่อผู้บริหารของตำแทนจำหน่าย
บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 257/3-4 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 662-319-2679 (ต่อ 82)

อีเมล: Limsakul@Mozart.Inet.Co.Th Thanya@Elmecmarketing.Com

คุณคณารศ ลิ่มสกุล
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด (Patco) 40 หมู่ 13 บางนาตราด กิโลเมตรที่ 8 ตำบลบางแก้ว, อำเภอบางพลี, สมุทรปราการ, 10540, ประเทศไทย

โทรศัพท์: 662-316-6036 (ต่อ 9)
โทรสาร: 662-740-3102

อีเมล: Patcogrp@Patco.Co.Th

คุณเนติมา นิ่มประเสริฐ
บริษัท คลังเครื่องยนต์ จำกัด 790/36-37 ทองหล่อทาวเวอร์ ตึกบี ซอยทองหล่อ 18, สุขุมวิทย์ 55, คลองเตย, กรุงเทพฯ  

โทรศัพท์: 662-316-6036 (ต่อ 9)
โทรสาร: 662-740-3102

อีเมล: Patcogrp@Patco.Co.Th

คุณเนติมา นิ่มประเสริฐ