รายการส่งเสริมการขาย

รถแทรกเตอร์ จอห์น เดียร์ซีรีส์ 3E,5D,5E,6B,6J

รายการส่งเสริมการขายรถแทรกเตอร์ทุกรุ่น 3E ,5D,5E,6B,6J,6M

รายการส่งเสริมการขายรถแทรกเตอร์ทุกรุ่น 3E ,5D,5E,6B,6J,6M  ซีรีส์(ยกเว้น 5E Mexico) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2561