อัปเดตซอฟต์แวร์

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

จอแสดงผลของกรีนสตาร์ 3 2630 และกรีนสตาร์ 2 (1800, 2100/2600)

ปุ่ม Download Now

หมายเหตุสำหรับรุ่นที่ออก

วันที่นำออกใช้:  มีนาคม พ.ศ. 2560

รุ่น:

อัปเดตระบบกรีนสตาร์ 3 2630:  3.34.1345

อัปเดตระบบกรีนสตาร์ 2 2100/2600:  2.8.1033

อัปเดตระบบกรีนสตาร์ 2 1800: 2.15.1096

คำเตือนสำคัญ:

 1. เราแนะนำให้เก็บข้อมูลที่แสดงผลของกรีนสตาร์™ 2 1800 สำรองไว้ และข้อมูลหน้าจอแสดงผลกรีนสตาร์™ 3 2630 ก่อนที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ 17-1 นี่เป็นคำเตือนล่วงหน้าเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ
 2. เราแนะนำให้ลบข้อมูลที่แสดงผลจากกรีนสตาร์™3 2630 ก่อนที่จะโหลดข้อมูลที่ติดตั้งใหม่ เพื่อที่จะลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นหรือมีความผิดพลาดบางส่วนซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการแสดงผล
 3. การเปิดใช้งานซอฟต์แวร์นั้นไม่สามารถถ่ายโอนในสถานการณ์ที่อุปกรณ์นั้นสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย เราแนะนำให้ทำประกันการแสดงผลกรีนสตาร์™ที่มีมูลค่าสูงสุด รวมถึงการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ด้วย
 4. เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานนั้นสมบูรณ์และเหมาะสม ควรใช้ซอฟต์แวร์การแสดงผลกรีนสตาร์™ และเอเพ็กซ์™ รุ่นล่าสุด หรืออุปกรณ์ช่วยได้แก่ซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดการอัปเดตกรีนสตาร์

กรีนสตาร์ 3 คอมมานด์เซนเตอร์ (อัปเดตแค่ส่วนควบคุมเท่านั้น)

ปุ่ม Download Now

หมายเหตุสำหรับรุ่นที่ออก

วันที่นำออกใช้: มีนาคม พ.ศ. 2560

การแสดงผล เจเนอเรชัน 4 คอมมานด์เซนเตอร์™ (4100/4600)

ปุ่ม Download Now

หมายเหตุสำหรับรุ่นที่ออก

วันที่นำออกใช้: กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

คำแนะนำในการดาวน์โหลด

อัปเดตระบบกรีนสตาร์รุ่นดั้งเดิม

ปุ่ม Download Now

หมายเหตุสำหรับรุ่นที่ออก

วันที่นำออกใช้: กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟาร์มเอเพ็กซ์

ปุ่ม Download Now

หมายเหตุสำหรับรุ่นที่ออก

วันที่นำออกใช้: พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เอเพ็กซ์ 3.7.10 นั้นออกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

แอปพลิเคชันเพื่อการควบคุม 1100 (ไอเกรด, คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ให้เกิดมีประสิทธิภาพสูงสุด)

ปุ่ม Download Now

วันที่นำออกใช้:  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แอปพลิเคชันเพื่อการควบคุมไอเกรด และคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ให้เกิดมีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มต้นตั้งแต่ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2.00 นั้นจำเป็นต้องดาวน์โหลดภาษาเพื่อการรองรับเพิ่มเติม

 

วิธีการดาวน์โหลด:

 1. ตรวจสอบโฟลเดอร์ของเซิร์ฟเวอร์บนหน่วยความจำของอุปกรณ์ว่าไม่มีไฟล์ใด ๆ ปรากฏอยู่
 2. เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึก (ด้วยยูเอสบีหรือคอมแพ็คท์แฟลชการ์ด) กับคอมพิวเตอร์
 3. คลิกที่ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาษา
 4. คลิก Run
 5. เลือกไดรฟปัจจุบันของอุปกรณ์บันทึก
 6. เลือก Unzip เพื่อวางไฟล์ภาษาลงในอุปกรณ์บันทึก
 7. ถอดอุปกรณ์บันทึกจากคอมพิวเตอร์และใส่ลงในอุปกรณ์แสดงผล
 8. เปลี่ยนภาษาเพื่อการแสดงผลขณะที่อุปกรณ์บันทึกนั้นยังคงเชื่อมต่ออยู่ เมนูหลัก-->ปุ่ม Display-->ปุ่ม Settings-->เลือกภาษาที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์ที่ไล่ลงมา
 9. อุปกรณ์บันทึกนั้นต้องถูกเชื่อมต่อเมื่อเปลี่ยนภาษาในแอปพลิเคชันควบคุม 1100 หากคุณเปลี่ยนภาษาหลังจากที่คุณถอดอุปกรณ์บันทึก ภาษาในแอปพลิเคชันควบคุม 1100 จะกลับเป็นภาษาอังกฤษ
 10. ล้างพูลข้อมูลของอุปกรณ์ควบคุม เมนู-->ปุ่ม Message Center-->ปุ่ม Cleanup-->เลือก Controllers >เลือกBegin Cleanup.
 11. ปุ่มปิดและเปิดใหม่

แอปพลิเคชันควบคุม 1120 (ตรวจสภาพอากาศทางมือถือ, เก็บเกี่ยวฝ้าย, การจัดการข้อมูลผลผลิตของพืชโดยเจาะจง)

ปุ่ม Download Now

วันที่นำออกใช้:  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แอปพลิเคชันควบคุม 1120 เริ่มต้นตั้งแต่ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 1.00A นั้นจำเป็นต้องดาวน์โหลดภาษาเพื่อการรองรับเพิ่มเติม

 

วิธีการดาวน์โหลด:

 1. ตรวจสอบโฟลเดอร์ของเซิร์ฟเวอร์บนหน่วยความจำของอุปกรณ์ว่าไม่มีไฟล์ใด ๆ ปรากฏอยู่
 2. เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึก (ด้วยยูเอสบีหรือคอมแพ็คท์แฟลชการ์ด) เข้ากับคอมพิวเตอร์
 3. คลิกที่ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาษา
 4. คลิก Run
 5. เลือกไดรฟปัจจุบันของอุปกรณ์บันทึก
 6. เลือก Unzip เพื่อวางไฟล์ภาษาลงในอุปกรณ์บันทึก
 7. ถอดอุปกรณ์บันทึกจากคอมพิวเตอร์และใส่ลงในอุปกรณ์แสดงผล
 8. เปลี่ยนภาษาเพื่อการแสดงผลขณะที่อุปกรณ์บันทึกนั้นยังคงเชื่อมต่ออยู่ เมนูหลัก-->ปุ่ม Display-->ปุ่ม Settings-->เลือกภาษาที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์ที่ไล่ลงมา
 9. อุปกรณ์บันทึกนั้นต้องถูกเชื่อมต่อเมื่อเปลี่ยนภาษาในแอปพลิเคชันควบคุม 1120 หากคุณเปลี่ยนภาษาหลังจากที่คุณถอดอุปกรณ์บันทึก ภาษาในแอปพลิเคชันควบคุม 1120 จะกลับเป็นภาษาอังกฤษ
 10. ล้างพูลข้อมูลของอุปกรณ์ควบคุม เมนู-->ปุ่ม Message Center-->ปุ่ม Cleanup-->เลือก Controllers >เลือกBegin Cleanup.
 11. ปุ่มปิดและเปิดใหม่

เรเวน ออโต้บูม®

ปุ่ม Download Now

 

หมายเหตุสำหรับรุ่นที่ออก:

ก่อนนั้นนั้น ส่วนของออโต้บูมอาจจะอัปเดตผ่านสายซีเรียลอินเทอร์เฟซ P/N 115-0230-011 หรือผ่านคอมพิวเตอร์เรเวนฟิลด์ การนำออกใช้งานของซอฟต์แวร์ออโต้บูมนั้นไม่รวมถึงการอัปเดตผ่านสายซีเรียลอินเทอร์เฟซ ซอฟต์แวร์ออโต้บูมรุ่นปัจจุบันนั้นต้องถูกโหลดผ่านคอมพิวเตอร์เรเวนฟิลด์ หรืออุปกรณ์บริการเรเวน P/N 117-0171-464. อาจจะเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนหากอัปเดตผ่านสายซีเรียลอินเทอร์เฟซ

 

วันที่นำออกใช้: พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เรเวน สมาร์ทบูม™

ปุ่ม Download Now

หมายเหตุสำหรับรุ่นที่ออก:

 

 1. แก้ปัญหาสวิตซ์เลื่อนซ้ายขวาที่ปรับภาษาเสปนและโปรตุเกส
 2. แก้ในส่วนของภาษาโปรตุเกสที่สะกดผิด
 3. เปลี่ยนเลขตั้งค่าของหมวดต่าง ๆ ตอนนี้ให้เปลี่ยนหมวดแพลนเตอร์(Planter) สำหรับที่อัดอากาศและไฟฟ้า เป็น 8 และ 4 ตามลำดับ
 4. แก้ไขข้อบกพร่องบนเมนูหลักของหน้าจอของบางภาษา
 5. เพิ่มการแปลภาษาสำหรับโหมดและเครื่องปลูก/เครื่องพ่นสารในเมนู System

 

วันที่นำออกใช้: กันยายน พ.ศ. 2552

เฟิร์มแวร์อัปเดตของฟิลด์คอนเน็คต์™

ปุ่ม Download Now

 

หมายเหตุสำหรับรุ่นที่ออก

วันที่นำออกใช้: ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ ผู้ใช้งานต้องมั่นใจไฟล์ที่ถ่ายโอนสู่แฟลชไดรฟนั้นต้องไม่มีส่วนขยายอื่น ๆ เพิ่มเติมในส่วนของชื่อของไฟล์ ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เมื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลดและเฟิร์มแวร์รุ่นเก่า ๆ ยังอยู่ในคอมพิวเตอร์ วินโดว์จะเพิ่มส่วนต่อท้ายชื่อลงในไฟล์ใหม่ ชื่อที่ถูกต้องคือ MPFILE.BIN ตัวอย่างชื่อที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็น MPFILE(1).BIN.

เครื่องรับสัญญาณ StarFire™ 6000

ปุ่ม Download Now

 

หมายเหตุเกี่ยวกับการนำออกใช้
คำแนะนำในการติดตั้ง

วันที่นำออกใช้: รุ่นกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
: อัปเดตสตาร์ไฟร์™ 6000: รุ่น 3.60A