จีพีเอสและสถานะของสตาร์ไฟร์

ลมสุริยะ

  • มีการคาดการณ์ว่าระดับสนามแม่เหล็กโลกนั้นจะอยู่ในระดับกลางจนถึงระดับสูงตั้งแต่ 19-23 มีนาคม และจะกลับสู่ระดับปรกติในช่วงต้นเดือนมิถุนายน คาดการณ์ว่าลมสุริยะจะสงบดี

เครื่องมือต่าง ๆ ของจอห์น เดียร์:

 

ตัวแทนจำหน่ายกรุณาดูโซลูชั่น DTAC 84045 เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เพื่อดูสภาพการณ์ในปัจจุบันและได้รับสัญญาณเตือนสำหรับอุตสาหกรรม:

  • รวมถึงแผนที่ประจำวันทั่วโลกที่ม่ีค่า PDOP สูง แสดงประวัติที่ผ่านมา และข้อมูลล่วงหน้า 3 วันในอนาคต
  • ดัชนีชั้นบรรยากาศ NOAA:
  • แผนภูมิดัชนีค่า K – แสดงสภาพอากาศของ 7 วันที่ผ่านมา
  • แผนภูมิดัชนีค่า A – แสดงสภาพลมสุริยะของ 7 วันที่ผ่านมา
  • การพยากรณ์อากาศประจำสัปดาห์ของ NOAA:
  • ดูรายงานล่าสุด ภาพแสดงการสังเกต 27 วันนั้นอยู่ในรูปของข้อความในหน้า 1 และแผนภูมิในหน้า 4

อัปเดตล่าสุด20/6/2560

เครือข่ายสตาร์ไฟร์ที่ใช้งานได้:

  ศูนย์ดำเนินการ: กำลังปฏิบัติงาน
  เชื่อมต่อสัญญาณกับดาวเทียม: เชื่อมต่อแล้ว
  ไม่มีการรบกวนในท้องที่ที่รู้จัก

จีพีเอส/ดาวเทียม ที่ใช้งานได้:

  ไม่มีดาวเทียมที่ทำเครื่องหมายอยู่ตอนนี้   ไม่สมบูรณ์