เครื่องมือดิจิทัล

operation-center

John Deere Operations Center™

จัดการฟาร์มหรือไซต์งานของคุณ รวมถึงอุปกรณ์ทำงานต่าง และอื่นๆ 

ไอคอนของจอแสดงผลและโปรแกรมจำลอง Command ARM Simulator

จอแสดงผล & โปรแกรมจำลอง Command
Arm Simulator

ลงชื่อเข้าใช้

ไอคอนการซื้อสินค้าพร้อมสัญลักษณ์พลังงานที่ทับซ้อนอยู่

การเปิดใช้งาน &
การจัดการผลิตภัณฑ์
(StellarSupportTM)

ลงชื่อเข้าใช้

ผู้ชายสองคนมองที่หน้าจอคอมพิวเตอร์

เครื่องมือของตัวแทนจำหน่าย

John Deere มีชุดเครื่องมือดิจิทัลสำหรับตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม