Silhouette of a farm as the sun rises on the horizon.

ศูนย์ข้อมูลไวรัสโคโรนา

จากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา โควิด19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลก จอห์น เดียร์ ขอแสดงความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าของเราได้รับทราบข่าวสารถึงการกระทำเพื่อความปลอดภัยของพนักงานจอห์น เดียร์ ในขณะที่พวกเขาช่วยกันรักษาการปฎิบัติงานเพื่อที่จะสามารถดูแลผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าของจอห์น เดียร์ รวมถึงความเป็นอยู่ของพวกเขา นี่คือวัตถุประสงค์ที่สำคัญมหาศาลของพวกเราในสถานการณ์ที่ปกติและมันยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีกในเวลานี้

 

Available resources:

ผลิตภัณฑ์ จอห์น เดียร์

อะไหล่และบริการ

สินเชื่อ จอห์น เดียร์

บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่พี่น้องเกษตรไทยจะได้รับจากสถาการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)  จำกัด ขอเสนอมาตรการช่วยเหลือด้วยการปรับเปลี่ยนกำหนดการชำระค่างวด และ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  081-848-4227, 064-246-3780, 082-072-0483

employees gathering parts walks between stocked shelves

ปกป้องพนักงานจอห์น เดียร์

การรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานจอห์น เดียร์ คือสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นบริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้หากสามารถทำได้ และสำหรับพนักงานที่จะต้องเข้ามาปฎิบัติงานที่หน้างานเพื่อจัดหาอะไหล่ และ อุปกรณ์ให้กับลูกค้าก็กระทำโดยมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

close up of a person's work glove and jeans

การบริการให้ลูกค้า

ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ จอห์น เดียร์ พยายามทำทุกทางเพื่อผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ รถขนส่งของเราขนส่งอะไหล่ที่ผู้จัดจำหน่ายต้องการเพื่อไปบริการให้กับลูกค้าทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำประกาศของรัฐบาล และพนักงานภาคสนามของเราก็เต็มที่กับการบริการตามความต้องการของลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย

การรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน

การปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานจอห์น เดียร์ คือสิ่งสำคัญที่สุดของเรา รวมถึงการที่จะทำให้ลูกค้าจอห์น เดียร์ สามารถทำงานได้โดยไม่สะดุด โดยที่

สื่อสารกับพนักงานจอห์น เดียร์ เป็นประจำเพื่อให้พวกเขารับทราบและปฎิบัติตัวตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ โควิด19

  • ประกาศข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับพนักงานจอห์น เดียร์ ที่มีโรคประจำตัว
  • ประกาศคำแนะนำในการปฎิบัติเกี่ยวกับ การเว้นระยะห่างทางสังคม (social-distancing) ในการประชุม เมื่ออยู่ในที่พื้นที่รวม ห้องพักชั่วคราว โรงอาหาร และเมื่อมีการเปลี่ยนเวร
  • ประกาศมาตรการการทำงานจากที่บ้านสำหรับพนักงาน
  • จำกัดการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เว้นแต่การเดินทางด้วยการขับรถเพื่อความจำเป็นทางธุรกิจและต้องสอดคล้องกับการประกาศของรัฐบาล
  • ส่งเสริมให้พนักงานภาคสนามดูแลผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าผ่านการติดต่อโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ทางโทรศัพท์ ประชุมผ่านวิดีโอ ทั้งนี้พนักงานภาคสนามสามารถขับรถไปหาผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าในกรณีที่เป็นเรื่องวิกฤติทางธุรกิจ