1500Aercore™ 1500 Aerator

  • 57.5-inch coring swath
  • Flexi-link supporting arm
  • Fiberglass reinforced belts
  • Produces up to 900,000 holes per hour
Print
*ราคาแนะนำของผู้ผลิต ราคาแนะนำของผู้ผลิตอาจแตกต่างจากนี้ในแคลิฟอร์เนีย ยังไม่รวมภาษี ค่าขนส่ง การตั้งค่า และการส่งมอบ ไม่รวมอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือพ่วง อุปกรณ์ รุ่น และราคาอาจจะแตกต่างกันไปตามตัวแทนจำหน่าย ตัวเลือกผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอาจจะไม่มีจำหน่ายในบางภูมิภาค คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เผยแพร่ ณ เวลาที่เผยแพร่ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ติดต่อผู้จัดจำหน่ายจอห์น เดียร์ในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม