• 6110B

6110B (Oos)6110B OOS Tractor

  • เปลี่ยนเกียร์ได้ง่าย เกียร์ทั้งหมดนั้นซิงค์ด้วยสัดส่วนที่ดีและรูปแบบการเปลี่ยนเกียร์ที่คุ้นเคย
  • ห้องควบคุมที่สมบูรณ์พร้อม: ห้องคนขับที่โอ่โถง เก็บเสียง และออกแบบมาตามหลักสรีรศาสตร์ และเห็นทัศนวิสัยที่ชัดเจนรอบด้าน
  • บำรุงรักษาได้ง่ายมาก ทุกจุดที่ต้องบำรุงรักษานั้นเข้าถึงได้ง่าย และมีตัวเลือกด้านการบำรุงรักษามากมาย
  • ระบบไฮดรอลิกสมรรถนะสูง กระบอกสูบคู่ที่อยู่ภายนอกที่ใช้ในการยกนั้นช่วยให้คุณยกน้ำหนักได้มากสุดถึง 3570 กิโลกรัม ระบบไฮดรอลิกประเภทที่ควบคุมด้วยความดันที่มีอัตราการไหลมากถึง 60 ลิตร/นาที และตัวควบคุมไฮดรอลิกมากถึงสามตัว
Print
บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือ คุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากมีส่วนใดเป็นโมฆะ จะไม่กระทบกับส่วนอื่นๆ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์