นโยบายและถ้อยแถลง

แท็บ Enterprise Privacy Statement (นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลขององค์กร) จะมีข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายข้อมูลเครื่องจักรระดับสากลของ จอห์น เดียร์ หากต้องการดูภาพรวมของนโยบายนี้อย่างรวดเร็ว โปรดดูที่แท็บ Privacy Summary (สรุปสิทธิส่วนบุคคล)

ขณะที่มีการนำ Enterprise Privacy Statement (นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลขององค์กร) มาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักรทั่วโลก ยังอาจนำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มเติมมาใช้โดยอิงตามที่ตั้งของประเทศและ/หรือประเภทข้อมูล สามารถดูลิงก์ของข้อความเหล่านี้ได้ในแท็บ Additional Privacy Statements (นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มเติม)

และท้ายสุด แท็บ Contact Information (ข้อมูลติดต่อ) จะแสดงประเทศและผู้ติดต่อขององค์กรที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติด้านสิทธิส่วนบุคคลของเรา

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลขององค์กร

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลขององค์กร

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักรของ จอห์น เดียร์ และบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุม ข้อความนี้ยังตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณอาจสงสัยเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการเก็บรวบรวมอีกเช่นกัน หากคุณมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรามาที่ PrivacyManager@JohnDeere.com.

ข้อความนี้จะนำมาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักรที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดย จอห์น เดียร์ และบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุม มีการนำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มเติมมาใช้ สำหรับผู้เริ่มต้น จอห์น เดียร์ จะมอบผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการประกันซึ่งโดยทั่วไปต้องใช้ชุดข้อมูลส่วนบุคคลแบบพิเศษ นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเข้ามาดูได้ในแท็บ "Additional Privacy Statements" (นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มเติม) จอห์น เดียร์ และบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมทั่วโลกอาจยังมีนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น สามารถดูนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเฉพาะของแต่ละประเทศได้ในแท็บ "Additional Privacy Statements" (นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มเติม) และท้ายสุด ผลิตภัณฑ์ของ จอห์น เดียร์ จะมีการจำหน่ายผ่านทางเครือข่ายของผู้แทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายของ จอห์น เดียร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการและดำเนินการโดยเอกเทศ ซึ่งอาจมีนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทนั้นเอง

1. ประเภทของสารสนเทศและข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

จอห์น เดียร์ และบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะเก็บรวบรวม "ข้อมูลส่วนบุคคล" และ "ข้อมูลเครื่องจักร"

ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลที่สามารถใช้ระบุ ค้นหา หรือติดต่อคุณได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณซึ่งเราได้เชื่อมโยงไว้กับข้อมูลส่วนบุคคล จอห์น เดียร์ และบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุและติดต่อสื่อสารกับคุณได้ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และการตั้งค่าภาษาของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณเป็นใครและต้องการสิ่งใด เพื่อให้สามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่อาจดึงดูดใจคุณให้แก่คุณได้ เช่น ทรัพย์สิน ฟาร์ม หรือข้อมูลทางธุรกิจ ตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปของคุณ และข้อมูลอื่นๆ ทางประชากรศาสตร์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมaซึ่งเกี่ยวกับวิธีการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ผู้แทนจำหน่ายและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา รวมถึงการซื้อ ข้อสงสัย และบัญชีลูกค้า
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการเงิน ตามความจำเป็นเพื่อให้การซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเช่าซื้อและการเช่าอุปกรณ์

ข้อมูลเครื่องจักร เป็นข้อมูลที่สร้างขึ้น เก็บรวบรวม หรือจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณหรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมกับอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลเครื่องจักร ประกอบด้วยตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ จำนวนชั่วโมงการใช้งานเครื่องยนต์ของอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ (เช่น ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้) และข้อมูลการวินิจฉัยอุปกรณ์

2. วิธีการเก็บรวบรวมสารสนเทศและข้อมูลของ จอห์น เดียร์

โดยตรงจากคุณ:

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณ เราจะสอบถามคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ข้อมูลติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์) เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น เมื่อคุณลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของเรา สมัครรับวารสารข่าว หรือสั่งซื้อสินค้า เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เพิ่มเติมจากซัพพลายเออร์ข้อมูลของบริษัทอื่นที่จะช่วยพัฒนาไฟล์ของเราและช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น หรือจากไซต์สื่อสังคมต่างๆ เช่น Facebook หากคุณ "ถูกใจ" หน้าเว็บของเราหรือเข้าร่วมชุมชนของเรา นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรากรือติดต่อเรา เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้บริการลูกค้า

จากบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุม ผู้แทนจำหน่าย และคู่ค้าทางธุรกิจรายอื่นๆ ของเรา:

เมื่อคุณซื้อหรือเช่าผลิตภัณฑ์หรือเช่าซื้อ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการเงิน) จากผู้แทนจำหน่ายและบริษัทในเครือทางการเงินของเรา เราอาจยังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทอื่น (เช่น เมื่อเราได้รับข้อมูลสินเชื่อหรือจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ได้รับจากคุณ) เพื่อทำให้การซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์หรือยินยอมให้เช่าซื้อ

จากเว็บไซต์ของคุณ:

หากคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราทางออนไลน์ เราจะใช้คุกกี้และเครื่องมือทางเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณและข้อมูลของคุณจากการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา เราถือว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลติดต่อของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ โปรดดูส่วนของคุกกี้และเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมที่คล้ายกัน ด้านล่าง

จากอุปกรณ์ของคุณ:

หากการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณอนุญาตให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรจากอุปกรณ์ของคุณผ่านบริการเทเลแมติกส์ JDLink™ MTG, Service ADVISOR™ หรือบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจากโทรศัพท์มือถือของคุณหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีการระบุข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เราถือว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหากเกี่ยวข้องกับข้อมูลติดต่อของคุณ

3. วิธีการใช้สารสนเทศและข้อมูลของ จอห์น เดียร์ ("วัตถุประสงค์")

จอห์น เดียร์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักรเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง

 • การให้บริการลูกค้า: เพื่อเติมเต็มรายการสั่งซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และสำหรับบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการสั่งซื้อของคุณ เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษา บริการรับประกัน การเช่าซื้อ การเช่าทรัพย์ และบริการสินเชื่อ
 • การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และลูกค้า: to provide support, including monitoring and managing the health of your machines, to deliver upgrades and product improvement program communications, and for diagnostics and repairs, product safety and recalls;
 • การตลาด: เพื่อให้คุณได้รับการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการจาก จอห์น เดียร์ หรือผู้แทนจำหน่าย ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงข้อเสนอต่างๆ ตามความสนใจ ลักษณะส่วนบุคคลและของธุรกิจ และตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
 • แบบสำรวจและกิจกรรมส่งเสริมการขาย: เพื่อจัดการแบบสำรวจ โพล การชิงโชค การแข่งขัน โปรแกรมมัดใจลูกค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • การได้รับสิทธิ์: เพื่อพิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนอนั้นๆ หรือไม่
 • การติดต่อสื่อสาร: เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่อาจอยู่ในขอบเขตความสนใจ เช่น ข่าวสารของ จอห์น เดียร์ นิตยสารของบริษัท (เช่น The Furrow และ Homestead) แค็ตตาล็อก ประกาศ การเตือน และกระดานข่าวเกี่ยวกับบริการด้านเทคนิค และ
 • จัดการความจำเป็นทางธุรกิจประจำวันของเรา: เช่น การดำเนินการชำระเงินและการจัดการบัญชีการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การจัดการสัญญา การดูแลเว็บไซต์ การจัดการฟอรั่มเว็บ การเติมเต็มการสั่งซื้อหรือสัญญา การวิเคราะห์ การป้องกันการฉ้อโกง การกำกับดูแลกิจการ การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย

4. เหตุใด จอห์น เดียร์ จึงเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูล

จอห์น เดียร์ เข้าใจดีว่าคุณอาจไม่ต้องการให้เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักรกับบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทเหล่านั้นเอง เราจะจำกัดการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักรดังต่อไปนี้

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักรกับบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ ผู้แทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่าย จอห์น เดียร์ ที่ได้รับอนุญาต และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่แสดงข้างต้น
 • เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักรกับผู้ให้บริการเพื่อเติมเต็มวัตถุประสงค์ในนามของเรา ผู้ให้บริการของเรามีความผูกพันตามกฎหมายหรือสัญญาในการปกป้องข้อมูลและในการใช้ข้อมูลโดยเป็นไปตามคำแนะนำของเราเท่านั้น
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักรหากจำเป็นเพื่อให้ส่งผลต่อการจำหน่ายหรือการถ่ายโอนสินทรัพย์ทางธุรกิจ เพื่อบังคับใช้สิทธิของเรา ปกป้องทรัพย์สินของเรา หรือปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของผู้อื่น หรือตามความจำเป็นเพื่อส่งเสริมการตรวจประเมินภายนอก ฟังก์ชันการปฏิบัติตามและการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ เรายังจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักรเมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย เช่น ดำเนินการตามหมายศาล ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและศาลในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ที่เราดำเนินกิจการ

โปรดทราบว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณโดยไม่ระบุถึงตัวคุณด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เราอาจเผยแพร่รายงานที่มีข้อมูลรวมและข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับลูกค้าและอุปกรณ์ของเรา รายงานเหล่านี้จะไม่มีข้อมูลที่ทำให้ผู้รับสามารถติดต่อ ค้นหา หรือระบุถึงตัวคุณได้

5. คุกกี้และเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมที่คล้ายกัน

เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเราหรือใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยวิธีการอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ พิกเซลแท็ก เครื่องมือวิเคราะห์เบราว์เซอร์ บันทึกเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะใส่คุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งถึงคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเครื่องอื่นเพื่อระบุเบราว์เซอร์ของคุณโดยเฉพาะหรือเพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้จะอนุญาตให้เราจดจำคุณได้เมื่อคุณกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ คุกกี้เหล่านั้นยังช่วยให้เรามอบประสบการณ์เฉพาะตัวและทำให้เราสามารถตรวจจับการฉ้อโกงบางประเภทได้

จอห์น เดียร์ จะใช้คุกกี้ Flash (หรือที่เรียกกันว่า วัตถุที่เก็บภายในเครื่อง) Microsoft Silverlight และเทคโนโลยีที่คล้ายกันในการปรับและพัฒนาประสบการณ์ออนไลน์ที่เหมาะสมกับตัวคุณ Adobe Flash Player เป็นแอพพลิเคชั่นที่อนุญาตให้มีการพัฒนาเนื้อหาไดนามิคอย่างรวดเร็ว เช่น คลิปวิดีโอและแอนิเมชัน คุกกี้ Flash (และแอพพิเคชั่นที่คล้ายกัน) จะใช้เทคโนโลยีที่จดจำค่าติดตั้ง การตั้งค่า และการใช้งานที่เหมือนกับคุกกี้เบราว์เซอร์ แต่คุกกี้เหล่านี้จะมีการจัดการผ่านอินเทอร์เฟซที่แตกต่างจากคุกกี้ที่ได้รับจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ หากต้องการจัดการคุกกี้ Flash และ Silverlight โปรดเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของ Adobe และ Microsoft

พิกเซลแท็กและเว็บบีคอน คือภาพกราฟิกขนาดจิ๋วที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์หรือในอีเมลของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณได้ดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ เมื่อคุณเข้ามาที่หน้าเหล่านี้หรือเปิดหรือคลิกที่อีเมล พิกเซลแท็กและเว็บบีคอนจะสร้างข่าวสารของการดำเนินการนั้น เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถวัดการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารของเราและปรับปรุงหน้าเว็บและการส่งเสริมการขายของเรา

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ จากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ประเภทของระบบปฏิบัติการของคุณ ประเภทของเบราว์เซอร์ โดเมน และการตั้งค่าอื่นๆ ของระบบ รวมทั้งภาษาที่ระบบของคุณใช้และประเทศและเขตเวลาที่ใช้อุปกรณ์ของคุณ บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเรายังอาจบันทึกที่อยู่ IP หรืออนุพันธ์ของอุปกรณ์ที่คุณใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน ที่อยู่ IP คือตัวระบุตัวตนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งอุปกรณ์จะใช้ในการระบุและติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันทางอินเทอร์เน็ต เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้ก่อนที่คุณจะเข้ามาดู จอห์น เดียร์ และเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้หลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์ของเราด้วย

ในหลายกรณี ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นๆ จะใช้วิธีการแบบไม่ระบุตัวตนเท่านั้น โดยไม่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น เราจะใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุดและเพื่อให้เข้าใจรูปแบบของปริมาณการใช้งานเว็บไซต์

ในบางกรณี เรามีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ หากการตั้งค่าในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีการระบุข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของคุณอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นเคลื่อนที่ของเราเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นโดยอัตโนมัติ ข้อความนี้จะควบคุมวิธีการของเราในการใช้ข้อมูลนี้ทั้งหมดเมื่อเราเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล

จอห์น เดียร์ มีความสัมพันธ์กับบริษัทโฆษณาอื่นๆ เพื่อให้ดำเนินการติดตามและรายงานฟังก์ชันต่างๆ สำหรับการประมวลผลเว็บของเรา บริษัทโฆษณาอื่นๆ เหล่านี้อาจใส่คุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายให้คุณเห็นได้ บริษัทโฆษณาอื่นๆ เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการนี้ และเราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทเหล่านั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้

6. ฟังก์ชัน Tell-A-Friend (บอกเพื่อน)

จอห์น เดียร์ จะเสนอฟังก์ชันการทำงาน "tell-a-friend" (บอกเพื่อน) ในเว็บไซต์ของเรา หากคุณเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ เราจะส่งอีเมลแบบครั้งเดียวให้เพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลที่คุณระบุไว้และเชิญเพื่อนคนดังกล่าวให้เข้าใช้เว็บไซต์ จอห์น เดียร์ จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์เพียงหนึ่งเดียวคือการส่งอีเมลแบบครั้งเดียวฉบับนี้ และไม่เก็บข้อมูล

7. ทางเลือกของคุณ

คุณสามารถจำกัดข้อมูลที่คุณให้กับ จอห์น เดียร์ ได้ คุณยังสามารถจำกัดการติดต่อสื่อสารที่ จอห์น เดียร์ ส่งให้กับคุณได้ด้วย ในการเลือกไม่รับอีเมลทางการตลาด คุณสามารถเข้าใช้เว็บไซต์และใช้ทางเลือกของคุณติดต่อสื่อสารกับผู้ติดต่อเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ หรือคุณอาจเลือกไม่รับอีเมลทางการตลาดในอนาคตได้โดยคลิก "unsubscribe" (ยกเลิกรับข่าวสาร) ที่ด้านล่างอีเมลทางการตลาดที่เราส่งให้คุณ

โปรดทราบว่า แม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับเอกสารทางการตลาด แต่เราอาจยังต้องติดต่อคุณโดยมีข้อมูลด้านการทำธุรกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับบัญชีหรืออุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับอีเมลทางการตลาด เราก็จะยังคงส่งข้อมูลยืนยันให้กับคุณเมื่อคุณซื้อสินค้าบางอย่างจากเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการติดต่อสื่อสารเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้และเลือกไม่รับคุกกี้และเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมที่คล้ายกันแบบอื่นๆ ที่ใช้ได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์หรืออินเทอร์เฟซของคุณ เบราว์เซอร์และอินเทอร์เฟซทั้งหมดจะแตกต่างกัน ดังนั้นให้เข้ามาดูส่วน "help" (วิธีใช้) ของบราว์เซอร์หรืออินเทอร์เฟซของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้และการตั้งค่าสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆ ที่อาจใช้ได้

คุณสามารถจัดการวิธีการแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งกับ จอห์น เดียร์ ของอุปกรณ์เคลื่อนที่และเบราว์เซอร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ รวมทั้งวิธีการจัดการกับคุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของเบราว์เซอร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยการปรับการตั้งค่าสิทธิส่วนบุคคลและความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดอ้างอิงคำแนะนำที่ได้รับจากผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีการปรับการตั้งค่าของคุณ

คุณยังสามารถเลือกไม่แบ่งปันข้อมูลเครื่องจักรกับ John Deere ได้เช่นกัน ในการดําเนินการนี้ ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Operations Center ของคุณและปิดใช้งาน JDLink MTG ในเครื่องจักรของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกบริการ JDLink คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเครื่องจักรได้อีก นอกจากนี้ John Deere จะไม่สามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งต้องใช้การเข้าถึงแบบเทเลแมติกส์ให้แก่คุณได้ เช่น บริการ Deere Fleet Care, การสนับสนุนแบบเชื่อมต่อของ John Deere และบริการระยะไกล Service ADVISOR™ เพื่อการวินิจฉัยและการอัปเดตซอฟต์แวร์

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับทางเลือกของคุณหรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือใดๆ เกี่ยวกับการไม่เลือกรับข้อมูล โปรดติดต่อเราผ่านอีเมลที่ PrivacyManager@JohnDeere.com. คุณยังสามารถเขียนจดหมายถึงเรามาที่ที่อยู่ในส่วนHow to Contact Us ด้านล่าง หากคุณส่งจดหมายถึงเรา โปรดให้ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารที่คุณไม่ต้องการได้รับ

8. การเข้าใช้งานและการแก้ไข

จอห์น เดียร์ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับความสามารถของคุณในการเข้าใช้งาน แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณมีบัญชีออนไลน์ คุณอาจสามารถเข้าสู่ระบบไปยังบัญชีของคุณเพื่อเข้าใช้งานและอัพเดตข้อมูลบางอย่างที่คุณให้ไว้กับเราได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการอัพเดตหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ PrivacyManager@JohnDeere.com. คุณยังสามารถเขียนจดหมายถึงเรามาที่ที่อยู่ในส่วน วิธีติดต่อเรา ด้านล่าง หากคุณส่งจดหมายถึงเรา โปรดให้ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลโดยละเอียดของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการดำเนินการ

9. ความปลอดภัยของสารสนเทศและข้อมูล

จอห์น เดียร์ ได้ดำเนินการกับโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศและข้อมูลที่มีการควบคุมด้านการดูแล ด้านเทคนิค และด้านกายภาพ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักรอย่างมีเหตุผล ตัวอย่างเช่น เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อนของคุณขณะเก็บรวบรวมและส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต

10. การถ่ายโอนสารสนเทศและข้อมูลไปยังประเทศอื่นๆ

Deere & Company มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาและมีบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมในประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลก อาจมีการใช้งานหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักรไปยังสหรัฐอเมริกาหรือไปยังบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลของเราแห่งอื่นๆ ทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ เมื่อเราใช้งานหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักร เราจะดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ เราจะปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครื่องจักร โดยไม่คำนึงว่าจะดำเนินการหรือจัดเก็บไว้ที่ใด

11. นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทอื่น

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้จะจัดการเฉพาะการใช้และการเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลโดย จอห์น เดียร์ เท่านั้น เว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้จะมีนโยบายสิทธิส่วนบุคคลและหลักการปฏิบัติของตัวเอง ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย และคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นอิสระรายอื่นๆ จะมีนโยบายสิทธิส่วนบุคคลและหลักการปฏิบัติของตัวเองด้วย เราขอสนับสนุนให้คุณสร้างความคุ้นเคยด้วยตัวคุณเองกับนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด ก่อนที่จะให้ข้อมูลกับบริษัทเหล่านั้นหรือรับผลประโยชน์จากข้อเสนอหรือโปรโมชั่น

12. สิทธิส่วนบุคคลของเยาวชน

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ จอห์น เดียร์ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเยาวชน หากคุณคิดว่าลูกของคุณกำลังใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อเรามาที่ PrivacyManager@JohnDeere.com เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบและลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมใดๆ ออกได้

13. ฟอรั่ม บทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

เว็บไซต์ของเรามีฟอรั่มและพื้นที่อื่นๆ ที่คุณสามารถโพสต์บทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น และส่งเนื้อหาสื่อได้แบบสาธารณะ ก่อนที่จะโพสต์ลงในพื้นที่เหล่านี้ โปรดอ่าน "ข้อกำหนดการใช้" ที่มีอย่างละเอียดถี่ถ้วน คุณไม่มีสิทธิส่วนบุคคลในการโพสต์แบบสาธารณะ ทุกคนจะสามารถเข้ามาดูข้อมูลทั้งหมดที่คุณโพสต์ได้ด้วยการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต และผู้อื่นอาจอ่าน เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณใส่ไว้ในการโพสต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณโพสต์ที่อยู่อีเมลของคุณพร้อมกับบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ คุณอาจได้รับข้อความขยะ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

14. ใบสมัครงาน

หากคุณสมัครงานกับ จอห์น เดียร์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาพร้อมใบสมัครงานของคุณจะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสรรหาบุคลากรและด้านทรัพยากรบุคคลภายในอื่นๆ

15. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้

เราอาจอัพเดตนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงหลักการปฏิบัติด้านสิทธิส่วนบุคคลใหม่ๆ หรืออื่นๆ เราจะปิดประกาศข่าวสารที่โฮมเพจของเราเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ นอกจากนี้ หากการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลอย่างมากต่อวิธีการที่เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมก่อนหน้านี้ เรายังอาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยการส่งข่าวสารให้กับคุณด้วยเช่นกัน

16. วิธีติดต่อเรา

โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติด้านสิทธิส่วนบุคคลของเราหรือนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ทางออนไลน์ที่ PrivacyManager@JohnDeere.com. คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางอีเมลที่ส่งตรงถึง:

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8089 USA 

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณอาจเข้าใช้แท็บ "Contact Information" (ข้อมูลติดต่อ) สำหรับข้อมูลติดต่อของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ข้อมูลเฉพาะของประเทศหรือผลิตภัณฑ์

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

แบบฟอร์มร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere  & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA
PrivacyManager@JohnDeere.com 

      
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132

or

PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

ASIA: 

Privacy Manager
Office of Corporate Compliance
Deere & Company
One John Deere Place 
Moline, Illinois 61265-8098

PrivacyManager@JohnDeere.com

NORTH AMERICA:
Canada For John Deere Canada ULC
and all affiliates other than John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Canada ULC
P.O. Box 1000
Grimsby, Ontario, L3M 4H5
Phone:1-905-945-9281
Fax: 1-905-945-7311

For John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Financial
3430 Superior Court
Oakville, Ontario L6L 0C4
Phone: 1-800-321-3766
Fax: 1-888-446-1890

México/Centroamérica
Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
Industrias John Deere Argentina SA,
E-Marketing Department,
John Orsetti 481, (S2152CFA)
Grenadier Baigorria,
Province of Santa Fe – Argentina

EUROPE:

John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
Datenschutzbeauftragter
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim, Germany

Telephone: +49 621 829 - 01
Fax: +49 621 829-45-8300


E-Mail: R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 


AFRICA:
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

South Africa
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, GERMANY
Phone: (0621)829-01
Fax: (0621) 829-45-8300
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

MIDDLE EAST – Near & Middle East:
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, Germany
Telephone: (0621) 829 - 01
Fax: (0621) 829-45-8300

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND:

Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132
or
PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email: 23JDFinancial@JohnDeere.com  

John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

Last Updated: May 25, 2018