ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

บนเว็บไซต์ของ John Deere และบริการออนไลน์ ("บริการออนไลน์") มีการใช้คุกกี้ต่างๆ และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น เบราว์เซอร์ หรือคุกกี้ HTTP วัตถุที่แชร์ในเครื่อง (แฟลชคุกกี้) ที่เก็บข้อมูลในเครื่อง (เช่น HTML5) เว็บบีคอน/พิกเซลแท็ก สคริปต์แบบฝังตัว ETags และเทคโนโลยีอื่นๆ (รวมเรียกว่า "คุกกี้") เทคโนโลยีเหล่านี้อาจจัดเก็บและ/หรือเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้รวมไว้ซึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของประกาศความเป็นส่วนตัวของ John Deere Enterprise ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ วิธีการนำมาใช้ และวิธีจัดการหรือปิดใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ ในการใช้บริการออนไลน์ คุณตกลงว่า John Deere สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้ John Deere อาจเปลี่ยนประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราว โดยฉบับล่าสุดจะระบุไว้ด้วยวันที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้านี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ PrivacyManager@JohnDeere.com หรือด้วยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ไปที่ Center for Global Business Conduct, c/o Privacy Manager, Deere & Company, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265 USA