รถแทรกเตอร์ตัดหญ้า

รถแทรกเตอร์ตัดหญ้ารุ่น D105

รถแทรกเตอร์ซีรีส์ 100

ออกแบบมาอย่างถูกต้องตั้งแต่จุดเริ่มต้น ลงลึกไปยังรายละเอียดที่เล็กที่สุด รถแทรกเตอร์ซีรีส์ 100 สามารถตัดหญ้าได้ตั้งแต่เศษ 1 ส่วน 3 เอเคอร์ ไปจนถึงสองเอเคอร์ ด้วยใบมีดในขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ 42 นิ้ว (107 ซม.) จนถึงขนาด 54 นิ้ว พร้อมขนาดแรงม้าที่เข้าคู่กัน