• 1435

รุ่น 1435รถตัดหญ้าแบบหัวตัดด้านหน้ารุ่น 1435

  • ผู้ผลิตเครื่องยนต์: ยันม่าร์
  • ชนิดของระบบส่งกำลัง: ไฮโดรสแตติก
  • ชนิดของไฮดรอลิก: เปิดตรงกลาง
  • ระบบบังคับเลี้ยว: กระบอกไฮดรอลิก
พิมพ์