PrecisionCut รุ่น 2653Bรถตัดหญ้าอเนกประสงค์ 2653B PrecisionCut

  • แรงม้าเครื่องยนต์ 14.6 กิโลวัตต์ (19.6 แรงม้า)
  • ล้อและยาง สนามหญ้ามาตรฐาน
  • ระบบบังคับเลี้ยว: พลังไฮดรอลิก
  • จำนวนชุดตัดหญ้า: ใบมีดพวง 3 ชุด
พิมพ์