/ เครื่องยนต์

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนของจอห์น เดียร์

เครื่องยนต์
ด้วยรากฐานที่หย่อนรากลึกในการผลิตอุปกรณ์เพื่อการเกษตรเป็นเวลาหลายทศวรรษ จอห์น เดียร์มักจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของโลกในด้านเกษตรกรรมก่อนใครๆ บางคนมองข้ามไปว่าเราก็เป็นผู้นำของโลกในด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลายอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับผืนดินด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมทั้งเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานนอกถนนหลวง 

จอห์น เดียร์มีเครื่องยนต์ที่ใช้งานนอกถนนหลวงและประสบการณ์เกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบขับเคลื่อนอย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่ปี 1949 เราได้ออกแบบและผลิตเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานนอกถนนหลวงมากกว่า 7 ล้านเครื่อง เราพัฒนาระบบแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานนอกถนนหลวง และความท้าทายจากมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เข้มงวด

ในวันนี้ จอห์น เดียร์ได้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับงานด้านเกษตรกรรม งานก่อสร้าง การทำป่าไม้ การทำเหมือง ระบบขับเคลื่อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การประมง และการใช้งานอื่นๆ อีกนับพันชนิดทั่วโลก เราขอเสนอเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาด 30 กิโลวัตต์ ถึง 448 กิโลวัตต์ (40 แรงม้า ถึง 600 แรงม้า) และเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในงานประมงขนาด 56 กิโลวัตต์ ถึง 559 กิโลวัตต์ (75 แรงม้า ถึง 750 แรงม้า) รวมทั้งส่วนประกอบของระบบขับเคลื่อนแบบ Funk™ เรามีความมุ่งมั่นในการส่งมอบสมรรถนะ ความน่าเชื่อถือ ความทนทาน และการยึดมั่นในกฎข้อบังคับในการปล่อยมลพิษสำหรับลูกค้าที่ใช้งานนอกถนนหลวงโดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ต่ำ

วิศวกรและผู้แทนจำหน่ายสินค้าของเราทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการคัดเลือกและผสานเครื่องจักรที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท และด้วยสถานที่ให้บริการของจอห์น เดียร์ ที่มีมากกว่า 4,000 แห่งทั่วโลก คุณจะไม่อยู่ห่างไกลจากการบริการและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเลย
ระบบแก้ปัญหาการปล่อยมลพิษ

ระบบแก้ปัญหาการปล่อยมลพิษของจอห์น เดียร์

เราทำงานกับพลังงานดีเซลมาเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว ขณะนี้ อุตสาหกรรมของเรากำลังขับเคลื่อนโดยบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่ ซึ่งก็คือมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

    เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษ

    บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือ คุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ ที่มาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากเกิดการไม่มีผลบังคับใช้ใดเกิดขึ้น จะไม่กระทบกับส่วนอื่นๆ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์