/ / ศูนย์ตอบคำถาม

ศูนย์ตอบคำถาม

ลูกค้าเครื่องมือสำหรับสนามกอล์ฟและสนามหญ้า

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของจอห์น เดียร์ ในส่วนที่พักอาศัย การพาณิชย์หรือสนามกอล์ฟ

ค้นหาข้อมูลจากศูนย์ตอบคำถามเครืองมือเกี่ยวกับสนามกอล์ฟและสนามหญ้า

ลูกค้าเกษตรกรรม

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเกษตรของจอห์น เดียร์

ค้นหาข้อมูลจากศูนย์ตอบคำถามเครื่องมือด้านเกษตรกรรม

ลูกค้าเครื่องยนต์

ทบทวนคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนหรือถามเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ (OEM) ที่เราให้การสนับสนุน คำถามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ในอุปกรณ์ของ จอห์น เดียร์ จะถูกส่งโดยตรงไปยังศูนย์ตอบคำถามของแผนกงานที่แสดงไว้ข้างต้นนี้

ค้นหาศูนย์ตอบคำถามเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่เป็นอุปกรณ์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ (OEM)

บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือ คุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ ที่มาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากเกิดการไม่มีผลบังคับใช้ใดเกิดขึ้น จะไม่กระทบกับส่วนอื่นๆ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์