กิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด

Thank you

จอห์น เดียร์ ประเทศไทย แจ้งเปลี่ยนแนวการดำเนินธุรกิจ เพื่อปลดล็อกการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า

ในวันนี้ บริษัท Deere & Company (DE) ได้ประกาศ ถึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม่สําหรับประเทศไทยจากรูปแบบตัวแทนจําหน่ายไปเป็นรูปแบบผู้จัดจําหน่ายระดับประเทศ

View more activities on John Deere Thailand Facebook page and John Deere Thailand YouTube page

COVID Hero