E130-IIรถขุด

  • กำลังสุทธิ: 79 กิโลวัตต์ (106 แรงม้า)
  • ความลึกในการขุดสูงสุด: 5.72 ม. (18 ฟุต 9 นิ้ว)
  • น้ำหนักเมื่อใช้งาน: 13,600 กก. (29,983 ปอนด์)

 

แม้จะมีการให้ข้อมูลทั่วไป รูปภาพ และคำอธิบาย แต่ทั้งนี้ภาพประกอบและข้อความบางส่วนอาจมีการอธิบายถึงตัวเลือกและอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้มีในทุกภูมิภาค นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมในบางประเทศจำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งหรือการต่อเติมเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดท้องถิ่นของประเทศเหล่านั้น