E380-IIรถขุด

  • พิกัดกำลังรวม 233 กิโลวัตต์ (312 แรงม้า)
  • ความลึกในการขุดสูงสุด: 7.66 ม. (25 ฟุต 2 นิ้ว)
  • น้ำหนักเมื่อใช้งาน: 38,200 กก. (84,217 ปอนด์)

 

แม้จะมีการให้ข้อมูลทั่วไป รูปภาพ และคำอธิบาย แต่ทั้งนี้ภาพประกอบและข้อความบางส่วนอาจมีการอธิบายถึงตัวเลือกและอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้มีในทุกภูมิภาค นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมในบางประเทศจำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งหรือการต่อเติมเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดท้องถิ่นของประเทศเหล่านั้น