772G/GPรถเกลี่ยดิน

  • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 145–194 กิโลวัตต์ (194–260 แรงม้า)
  • แรงบิดสูงสุดสุทธิ: 1288 นิวตันเมตร (950 ปอนด์-ฟุต)
  • แรงดึงใบมีด: 17 913 กก. (39,491 ปอนด์)
  • แรงบิดที่เพิ่มขึ้น: 55 เปอร์เซ็นต์

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ