870G/GPรถเกลี่ยดิน

  • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 134–191 กิโลวัตต์ (180–257 แรงม้า)
  • แรงบิดสูงสุดสุทธิ: 1287 นิวตันเมตร (949 ปอนด์-ฟุต)
  • แรงดึงใบมีด: 13 299 กก. (29,320 ปอนด์)
  • แรงบิดที่เพิ่มขึ้น: 60 เปอร์เซ็นต์

 

คุณสมบัติเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โครงแบบเครื่องยนต์ของจริงอาจมีความแตกต่างจากในรูปภาพ มีจำหน่ายไม่ครบทุกรุ่นในแต่ละประเทศ